Skip to main content

Welcome to Maritime Administration of Latvia!

We ensure that Latvian flag vessels meet the highest safety and technical standards, our country's ports and ships are operated safely, fairways are fully surveyed and equipped with modern navigational aids, Latvian seafarers' qualification and competence are one of the highest among EU member states.

 

 

SAFETY MEASURES FOR LIMITATION OF SPREAD  OF COVID-19.

Read more

2021-12-01

Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) Jūras vides aizsardzības komitejas 77.sesijā (MEPC 77) tika izskatīti tikai būtiskākie darba kārtības jautājumi, tai skaitā par gaisa piesārņojuma novēršanu no kuģiem un energoefektivitāti, kā arī par GHG emisiju mazināšanu no kuģiem.

2021-11-29

Latvijas Jūras administrācijas darbinieku ikgadējā aptaujā par apmierinātību ar savu darbavietu, 96% aptaujas dalībnieku piekrituši apgalvojumam “man patīk darbs, ko es daru”.  90% aptaujas dalībnieku piekrituši apgalvojumam “mans darbs sniedz ieguldījumu uzņēmuma misijā”.

2021-11-24

24. novembrī Madonas valsts ģimnāzijā notika Karjeras diena, kas šogad tika organizēta attālināti. Latvijas Jūras administrācija (JA) 11.- 12. klašu skolēnus tiešsaistē iepazīstināja ar jūras virsnieka profesiju un iespējām apgūt šo specialitāti jūrniecības augstākajās mācību iestādēs.

2021-11-17

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, 
Un mūsu šī Baltajā jūra mūždien!
Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, 
Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien!  
                               /Vilis Plūdons/
 

2021-11-17

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana ir aktuāls jautājums visā pasaulē. Lai līdz 2050. gadam transporta radītās emisijas samazinātu par 90%, procesā jāiesaistās visiem transporta veidiem, tostarp jūras transportam.

2021-11-10

Latvijas Jūras administrācijas valdes loceklim Artūram Brokovskim-Vaivodam par ieguldījumu neatkarīgās Latvijas jūrlietu valstiskās pārvaldes sistēmas veidošanā, Latvijas Jūras administrācijas attīstībā un starptautiskās autoritātes nostiprināšanā piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts.

2021-11-03

Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta speciālisti ar hidrogrāfijas kuteri Sonārs uzsākuši mērījumus Rīgas jūras līcī Engures apkārtnē. Mērījumi nepieciešami Engures ostas kartes izgatavošanai jaunajā augstuma sistēmā - BSCD LAS 2000,5.