Skip to main content

SKLOIS

Saskaņā ar 2018. gada 4. oktobra likumu “Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā” no 2019. gada 1. janvāra Nacionālā kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēma (turpmāk – SSN) būs integrēta Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (turpmāk – SKLOIS) un šīs sistēmas turētāja funkcijas pildīs valsts akciju sabiedrība “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk – Jūras administrācija). Sākot no 2019. gada 1. janvāra, Jūras administrācija Jūsu amatpersonām/darbiniekiem nodrošinās piekļuvi SKLOIS, ar nosacījumu, ja:

  1. 1.starp Jūras administrāciju un Jūsu iestādi/uzņēmumu būs noslēgts līgums par SKLOIS lietošanu (turpmāk – Līgums);
  2. 2.Jūsu iestāde/uzņēmums attiecībā uz konkrēto personu būs iesniegusi SKLOIS lietotāja pieteikumu (turpmāk – Pieteikums), atbilstoši Līgumā noteiktajam.