Skip to main content

PMoU: Ostas valsts kontroles rezultāti uzlabojas, kuģu aizturēšanu skaits samazinās

Tue, 08/11/2020 - 10:54

Parīzes saprašanās memoranda par ostas valsts kontroli (PMoU) ģenerālsekretārs Luc Smulders publiskojis vērtējumu par ostas valsts kontroles pasākumiem, konstatētajiem pārkāpumiem un aizturētajiem kuģiem 2019. gadā. Luc Smulders atzīst, ka situācija ir stabilizējusies un pat uzlabojusies.
PMoU dalībvalstīs 2019. gadā aizturēti 2,94%no pārbaudītajiem kuģiem, 2018. gadā aizturēti 3,17%, bet 2017. gadā – 3,88% pārbaudīto kuģu. Arī pārbaužu laikā konstatēto trūkumu skaits ir samazinājies. 
Pieci visbiežāk ostas valsts kontroles pārbaužu laikā konstatētie pasākumi ir: ISM kodeksa prasību neievērošana, ugunsdrošo durvju un ugunsdrošo starpsienu atveru bojājumi, naftas operāciju žurnālu neprecīza aizpildīšana, navigācijas publikāciju nesavlaicīga korektēšana un, visbeidzot, netīrība mašīntelpās. Šo piecu biežāk konstatēto pārkāpumu skaits arī ir samazinājies – no 12,7% 2018.gadā uz 11,6% 2019.gadā. 
Parīzes memorands tika izveidots 1982. gadā ar mērķi nodrošināt vienotu pieeju ostas valsts kontroles jautājumiem. PMoU misija ir garantēt kuģošanas un jūrnieku drošību reģionā. Latvija ir Parīzes Memoranda dalībvalsts no 2005. gada. 
PMoU ietilpst 70 dalībvalstis. PMoU komiteja katru gadu nosaka valstu izkārtojumu baltajā, pelēkajā un melnajā sarakstā.  Baltajā sarakstā ir iekļautas valstis, kuru kuģi ir droši – ar zemu riska pakāpi, pelēkajā – vidēja un melnajā – augsta riska kuģu valstis. Tas, kādā sarakstā un kurā vietā valsts atrodas, ir atkarīgs no ārvalstu ostās veikto inspekciju un konstatēto pārkāpumu vai kuģu aizturēšanu skaita.
Latvija jau astoņus gadus saglabā vietu PMoU baltajā sarakstā.