Skip to main content

Mūžībā devusies Ģertrūde Aniņa

Mon, 01/04/2021 - 09:26
Ģertrūde Aniņa

Mūžībā devusies mūsu bijusī kolēģe Ģertrūde Aniņa. No 2000. līdz 2013. gadam Ģertrūde Aniņa strādāja Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības departamentā.
Ģ.Aniņa bija starptautiski atzīta un cienīta jūras vides aizsardzības jautājumu eksperte. Nenovērtējams ir viņas ieguldījums jūrniecības izglītības atjaunošanā, piedaloties Latvijas Jūras akadēmija veidošanā, viņa bija akadēmijas prorektore un ilggadēja pasniedzēja. Ģertrūdes studenti ir bijuši visi neatkarīgās Latvijas laikā izglītību ieguvušie Latvijas jūras virsnieki.
Ģertrūde Aniņa apbalvota ar Latvijas Jūras administrācijas augstāko apbalvojumu – Zelta goda zīmi, kā arī saņēmusi Satiksmes ministrijas atzinības rakstu “Par mūža ieguldījumu Latvijas jūrniecības attīstībā”.
Ģertrūdes bijušie studenti un kolēģi atcerēsies viņas dvēseles dāsnumu, optimismu un pozitīvismu.