Skip to main content

Mainīta Latvijas Jūras administrācijas tiesiskā forma

Thu, 01/07/2021 - 09:17

Noslēdzoties valsts akciju sabiedrības (VAS) “Latvijas Jūras administrācija” reorganizācijas procesam, Jūras administrācijas (JA) tiesiskā forma un tās nosaukums ir mainīts uz valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (saīsinājumā – VSIA) “Latvijas Jūras administrācija”.
Reorganizācija tika veikta ar mērķi taupīt JA resursus. Uzņēmuma statusa un nosaukuma maiņa nekādā veidā neietekmē uzņēmuma darbību.