Skip to main content

2020. gadā Latvijā aizturēti trīs ārvalstu kuģi

Mon, 01/18/2021 - 10:30

Pagājušā gadā Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas inspektori ārvalstu kuģiem ostas valsts kontroles inspekcijas veikuši 185 reizes. Gada laikā ir aizturēti trīs ārvalstu kuģi.
Farēru salu karoga kuģis “Nossan” 17. jūlijā aizturēts Rīgas ostā pēc sadursmes izraisīšanas ar zvejas kuģi “Marita”. Aizturēšanas iemesli – iespējami korpusa bojājumi, navigācijas sardzes organizēšanas pārkāpumi, ISM kodeksa pārkāpumi. Moldāvijas karoga “Peldošais celtnis 16” aizturēts Rīgas ostā 23. jūlijā, jo tika konstatētas neatbilstības kuģa un apkalpes dokumentācijā, darba organizācijā, kā arī vairāki tehniski trūkumi. Panamas karoga kuģis “Inoi” tika aizturēts Liepājas ostā 26. augustā, konstatējot MLC 2006 konvencijas pārkāpumus. Pēc trūkumu novēršanas kuģi atbrīvoti.
Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu dēļ 2020. gadā veikto inspekciju skaits ir būtiski mazāks nekā iepriekšējos gados. 2019. gadā ārvalstu kuģi Latvijā pārbaudīti 309 reizes, 2018. gadā pārbaudīts 301 kuģis, 2017. gadā pārbaudīti 285 kuģi.
Taču šā gada pirmajās divās darba nedēļās Latvijas ostās ārvalstu kuģiem veiktas jau 16 ostas valsts kontroles inspekcijas.
2020.  gadā Latvijas kuģi ārvalstu ostās pārbaudīti 26 reizes. Latvijas saglabā vietu PMoU (Parīzes saprašanās memorands par ostas valsts kontroli) baltajā sarakstā.