Skip to main content

Purchases

Identifikācijas Nr. Veids Iesniegšanas termiņš Līguma noslēgšanas datums
JA 2024/01AK Degvielas iegāde ar kredītkartēm Iepirkuma rezultāts
JA2024/01MIE Žurnāla "Jūrnieks" sagatavošana izdošanai, drukāšana un piegāde Iepirkuma rezultāts
JA 2023/04AK VSIA "Latvijas Jūras administrācija" darbinieku veselības apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2023/02MIE Daudzstaru eholotes universālā stiprinājuma un montāžas sistēmas ar sastāvdaļām piegāde Iepirkuma rezultāts
JA2023/01MIE Jaunas vieglās automašīnas iegāde Iepirkuma rezultāts
JA2023/03AK Batimetrijas aprīkojuma - daudzstaru eholotes sistēmas piegāde un uzstādīšana Iepirkuma rezultāts
JA 2023/02AK Kuģa "Kristiāns Dāls" dokošana un remonts Iepirkuma rezultāts
JA2023/01SP CARIS programmatūras licenču uzturēšana Iepirkuma rezultāts
JA2022/03MIE Žurnāla "Jūrnieks" elektroniskā formāta sagatavošana izdošanai Iepirkuma rezultāts
JA 2022/02AK Automašīnu iegāde operatīvajā līzingā Iepirkuma rezultāts
JA2022/02MIE Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, gāzes ugunsdzēsības sistēmas, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu tehniskās apkopes un remonta nodrošināšana VSIA “Latvijas Jūras administrācija” vajadzībām Iepirkuma rezultāts
JA2022/01AK Elektroenerģijas iegāde Iepirkuma rezultāts
JA2022/01MIE Žurnāla "Jūrnieks" elektroniskā formāta sagatavošana izdošanai Iepirkuma rezultāts
JA2021/02AK Degvielas iegāde ar kredītkartēm Iepirkuma rezultāts
JA2022/01SP CARIS programmatūras licenču uzturēšana Iepirkuma rezultāts
JA 2021/01AK Darbinieku veselības apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA 2021/02MIE Veidlapu un sertifikātu vāku izgatavošana Iepirkuma rezultāts
JA2021/01MIE Žurnāla "Jūrnieks" elektroniskā formāta sagatavošana izdošanai Iepirkuma rezultāts
JA2021/01AK Vieglo pasažieru automašīnu iegāde operatīvajā līzingā Iepirkuma rezultāts
JA2020/02MIE Datu pārraides tīkla izveidošana un tā darbības nodrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2020/01MIE Kuģa "Kristiāns Dāls" dokošana un remonts Iepirkuma rezultāts
JA AK 2019/02 Darbinieku veselības apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2019/04MIE Jaunas vieglās automašīnas iegāde Iepirkuma rezultāts
JA 2019/03MIE Žurnāla "Jūrnieks" sagatavošana un izdošana Iepirkuma rezultāts
JA2019/02MIE Kuģošanas līdzekļu apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2019/01MIE Jaunas vieglās automašīnas iegāde Iepirkuma rezultāts
JA2022/03MIE Žurnāla "Jūrnieks" elektroniskā formāta sagatavošana izdošanai Plānotais iepirkums
LJA/2021 DARBA UZDEVUMS PIE VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS NR. VRAA EIS 2020/13/AK/CI-118_2_PKP Plānotais iepirkums