Pārlekt uz galveno saturu

SKLOIS

No 2019. gada 1. janvāra Nacionālā kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēma (nacionālā SafeSeaNet sistēma) ir integrēta Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (turpmāk – SKLOIS), un šīs sistēmas turētāja funkcijas pilda valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk – Jūras administrācija). Jūras administrācija Jūsu amatpersonām/darbiniekiem nodrošinās piekļuvi SKLOIS, ar nosacījumu, ja:

1. starp Jūras administrāciju un Jūsu iestādi/uzņēmumu būs noslēgts līgums par SKLOIS lietošanu (turpmāk – Līgums);

2. Jūsu iestāde/uzņēmums attiecībā uz konkrēto personu būs iesniegusi SKLOIS lietotāja pieteikumu atbilstoši Līgumā noteiktajam.

Lai uzsāktu Līguma noslēgšanas procedūru, lūdzu, iesniedziet Jūras administracijai aizpildītu un parakstītu pieteikumu (sk. pielikumu "Pieteikums SKLOIS lietošanas līguma noslēgšanai.docx").

 

Informācija par SKLOIS attīstību šeit

Citi projekti šeit