Skip to main content

Latvijā reģistrēti 10 830 aktīvo jūrnieku

Wed, 03/01/2023 - 15:51

Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrā 2023. gada sākumā reģistrēti 10 830 aktīvo jūrnieku (jūrnieki, kuriem ir derīgi profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti).  71% no reģistrētajiem jūrniekiem ir Latvijas pilsoņi, 23% – Latvijas nepilsoņi, bet 6% – citu valstu pilsoņi. 
No kopējā Latvijas jūrnieku skaita 9895 jeb 91% ir sertificēti darbam uz tirdzniecības flotes kuģiem, bet 935 jūrnieku – darbam uz iekšējo ūdeņu vai zvejas flotes kuģiem. Pēdējo gadu dati par jūrnieku nodarbinātību liecina, ka 59% no nodarbinātajiem tirdzniecības flotes jūrniekiem strādā uz kuģiem, kas reģistrēti trešajās valstīs, bet 39% – uz kuģiem zem Eiropas Savienības valstu karogiem, tai skaitā 2% – uz kuģiem zem Latvijas karoga. 
55% jeb 5483 jūrnieki no sertificētajiem tirdzniecības flotes jūrniekiem ir kuģu virsnieki (2573 – kuģu vadītāji, 2558 – kuģu mehāniķi, 352 – elektromehāniķi un saldēšanas iekārtu mehāniķi), bet 45% jeb 4412 ir ierindas jūrnieki (2173 – klāja komandas jūrnieki, 1120 – mašīntelpas komandas jūrnieki, 1119 –  kuģu apkalpojošais personāls).
Kopējais reģistrēto aktīvo jūrnieku skaits pēdējos piecos gados ir samazinājies par 13% jeb 1646 jūrniekiem. Tirdzniecības flotes virsnieku skaits ir samazinājies par 4% jeb 227 kuģu virsniekiem.  Visvairāk – par 105 jūrniekiem jeb 23% – samazinājies tieši kuģu elektromehāniķu un saldēšanas iekārtu mehāniķu skaits, bet vismazāk – par 26 mehāniķiem jeb 1% no mehāniķu skaita 2018. gada sākumā – krities kuģu mehāniķu skaits. Kuģu vadītāju skaits, salīdzinot ar 2018. gada datiem, ir samazinājies par 96 jūrniekiem jeb 4%.  Būtiski samazinājies ierindas jūrnieku skaits – kopējais samazinājums, salīdzinot ar 2018. gada datiem, ir 1332 jūrnieki jeb 23% (klāja komandas ierindas jūrnieku skaits samazinājies par 509 jūrniekiem, mašīntelpas komandas ierindas jūrnieku skaits – par 496, bet kuģu apkalpojošā personāla skaits – par 317 jūrniekiem).