Skip to main content

Žurnāla "Jūrnieks" sagatavošana un izdošana

Veids:
Iepirkuma rezultāts
Identifikācijas Nr.:
JA2014/09MIE
Iepirkuma procedūra:
Iepirkums atbilstoši "Publisko iepirkumu likuma" 9 pantam
Pasūtītājs:
Pasūtītājs: VAS "Latvijas Jūras administrācija" (LOTLP)
Līguma noslēgšanas datums:
Līguma summa:
37880.00EUR
Līguma izpildītājs:
SIA "Jūras informācija "