Skip to main content

Paris MoU TEG 29 konferences organizēšana

Veids:
Iepirkuma rezultāts
Identifikācijas Nr.:
JA2015/15/MIE (B)
Iepirkuma procedūra:
Iepirkums atbilstoši "Publisko iepirkumu likuma" 9 pantam
Pasūtītājs:
Pasūtītājs: VAS "Latvijas Jūras administrācija" (LOTLP)
Līguma summa:
7177.00EUR
Līguma izpildītājs:
SIA Polar Bek Daugava
Iepirkuma lēmums: