Skip to main content

GPS pozicionēšanas sistēmas modernizācija un uzlabošana

Veids:
Iepirkums pātraukts
Identifikācijas Nr.:
JA2015/03/SP
Iepirkuma procedūra:
Iepirkums atbilstoši "Publisko iepirkumu likuma" 9 pantam
Pasūtītājs:
Pasūtītājs: VAS "Latvijas Jūras administrācija" (LOTLP)
Lēmuma pieņemšanas datums:
Līguma noslēgšanas datums:
Līguma summa:
10641.00EUR
Līguma izpildītājs:
SIA "GeoStar"
Iepirkuma lēmums: