Skip to main content

Enkurs

Jūrniecības nozares konkurss vidusskolēniem Enkurs


•    Nolikums

         Enkura nolikums

•    Kalendārs, dalībnieki 

       2018. gads, konkurss Enkurs 2018
       (norises vietas, laiki un dalībnieku sadalījums pa kārtām var tikt mainīti, brīdinot par to dalībniekus)

        1.kārta, Jūras koledža Novikontas, 17. marts

 • Ādažu vidusskola
 • Jelgavas valsts ģimnāzija
 • Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzija
 • Rēzeknes 5. vidusskola
 • Tukuma Raiņa ģimnāzija
 • Špoģu vidusskola
 • Ugāles vidusskola
 • Ventspils valsts 1.ģimnāzija


         2.kārta, Jūrnieku mācību centrs LAPA, 7. aprīlis

 • Aizputes vidusskola
 • Āgenskalna valsts ģimnāzija
 • Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija
 • Liepājas valsts 1.ģimnāzija
 • Rīgas 31. vidusskola
 • Saldus vidusskola 
 • Ulbrokas vidusskola
 • Valmieras Pārgaujas ģimnāzija


          3.kārta, Rīgas brīvosta, 14. aprīlis

 • Alūksnes novada vidusskola
 • Bauskas valsts ģimnāzija
 • Brocēnu vidusskolas
 • Jēkabpils 3. vidusskola
 • Madonas valsts ģimnāzija
 • Rīgas 10. vidusskola
 • Rīgas Ķengaraga vidusskola
 • Rojas vidusskola

          FINĀLS, Latvijas Jūras akadēmija, 28. aprīlis


•    Rīkotāji un sponsori

         Konkursu Enkurs organizē un atbalsta:


             * Latvijas Jūras administrācija
             * Latvijas Jūrniecības savienība
             * Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība
             * Latvijas Kuģu apkalpju komplektēšanas kompāniju asociācija
             * Latvijas Jūras akadēmija
             * Jūras koledža Novikontas
             * Jūras Spēku flotiles Krasta apsardzes dienests
             * Rīgas brīvosta
             * Liepājas SEZ osta
             * Ventspils brīvosta
             * AS Tallink Latvija
             * LAPA LTD
             * LSC Shipmanagement
             * Duna Marine Shipmanagement
             * Anglo Eastern Crewing Services
             * OSM Crew Management
             * LAT B.G.I.
             * Atlas Services Group Latvia
             * Norbulk Shipping UK Limited


•    Video 

             3.kārta
             https://www.youtube.com/watch?v=JXE2DadLnl0

             2.kārta
             https://www.youtube.com/watch?v=oby_5j4QerQ

             1.kārta
             https://www.youtube.com/watch?v=w6kGQ1KAZSY

             Fināls
             https://www.youtube.com/watch?v=mn9PuWfjgFo