Skip to main content

Jūrnieku reģistrs izstrādājis jaunu lietotni un jaunas prakses grāmatas

Thu, 06/25/2020 - 08:36

Jūrnieku reģistrs izstrādājis jaunas kuģu vadītāju un kuģu mehāniķu jūras prakses grāmatas, kā arī mobilo lietotni “Onboard Training” (“Jūras prakse”). Izstrāde paveikta sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Baltijas datoru akadēmiju, ESF projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” ietvaros. 
Viens no projekta mērķiem bija radīt universālu prakses grāmatu, kurā būtu apvienotas divas prakses grāmatas, lai studentiem jūras prakses laikā nebūtu atsevišķi jāaizpilda un pirms matroža vai motorista kompetences eksāmena Jūrnieku reģistrā jāuzrāda matroža vai motorista prakses grāmata, kas pierādītu attiecīgo ierindas jūrnieka prasmju apguvi prakses laikā uz kuģa. Jaunajā kuģu vadītāju prakses grāmatā ir izveidota atsevišķa sadaļa matroža uzdevumu izpildei un dokumentēšanai, bet mehāniķu prakses grāmatā – motorista uzdevumu izpildei un dokumentēšanai.
“Vislielākais prieks un lepnums ir par to, ka mums ir izdevies izstrādāt inovatīvu lietotni, kas ir neatsverams palīgs jūras prakses uzdevumu izpildē un dokumentēšanā. Lietotne pašlaik darbojas mobilajos telefonos un planšetdatoros, kurus darbina Android operētājsistēma, bet tās lietotājam ir jāizveido Google konts. Lietotne papildina jūras prakses grāmatu ar iespēju pie katra izpildītā uzdevuma pievienot “pierādījumus” – paveikto darbu fotoattēlus, video un audio materiālus, komentārus, teksta failus u.c., tādējādi veidojot jūras prakses “portfeli”. Ar lietotni var strādāt gan tiešsaistes (online), gan bezsaistes (offline) režīmā, kas ir ērti, ja uz kuģa internets nav pieejams,” uzsver Jūrnieku reģistra vadītāja vietnieks Kalvis Innuss.
Ar lietotni ir iespējams dokumentēt vairākas jūras prakses atsevišķi, atzīmēt prakses uzdevumu izpildi, sekot prakses uzdevumu izpildes gaitai, eksportēt prakses grāmatu un pievienotos failus uz Google Drive vietni, kā arī sagatavot un izdrukāt uzdevumu izpildes atskaites. Prakses beigās ir iespējams izdrukāt prakses uzdevumu izpildes progresa ziņojumu un stūrēšanas apliecību (kuģa vadītājiem). Šie dokumenti tiek aizpildīti un atjaunoti automātiski pēc katras veiksmīgas failu eksportēšanas.
Papildus prakses grāmatai un lietotnei ir izstrādāts arī mācību līdzeklis “Drošība jūrā”, kas sniedz informāciju par normatīvo regulējumu jūrniecībā, drošību uz kuģa un ar to saistītām apmācībām un instruktāžām. Mācību līdzeklis ir atrodams Latvijas Jūras administrācijas mājaslapā.