Skip to main content

Purchases

Identifikācijas Nr. Veids Iesniegšanas termiņš Līguma noslēgšanas datums
JA 2021/01AK Darbinieku veselības apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA 2021/02MIE Veidlapu un sertifikātu vāku izgatavošana Iepirkuma rezultāts
JA2021/01MIE Žurnāla "Jūrnieks" elektroniskā formāta sagatavošana izdošanai Iepirkuma rezultāts
JA2021/01AK Vieglo pasažieru automašīnu iegāde operatīvajā līzingā Iepirkuma rezultāts
JA2020/02MIE Datu pārraides tīkla izveidošana un tā darbības nodrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2020/01MIE Kuģa "Kristiāns Dāls" dokošana un remonts Iepirkuma rezultāts
JA AK 2019/02 Darbinieku veselības apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2019/04MIE Jaunas vieglās automašīnas iegāde Iepirkuma rezultāts
JA 2019/03MIE Žurnāla "Jūrnieks" sagatavošana un izdošana Iepirkuma rezultāts
JA2019/02MIE Kuģošanas līdzekļu apdrošināšana Plānotais iepirkums
JA2019/01MIE Jaunas vieglās automašīnas iegāde Plānotais iepirkums
JA2018/07MIE Automašīnu KASKO apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2018/06MIE Jaunu vieglo automašīnu iegāde Iepirkuma rezultāts
JA2018/05ME Elektroenerģijas iegāde Iepirkuma rezultāts
JA 2018/04MIE Žurnāla "Jūrnieks" sagatavošana un izdošana Iepirkuma rezultāts
JA2018/03MIE Veidlapu un sertifikātu vāku izgatavošana Iepirkuma rezultāts
JA2018/2MIE Kuģošanas līdzekļu apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2018/OAF/MIE/01(2P)) Latvijas Jūrniecības Savienības izdotās Latvijas Jūrniecības gada grāmatas saturiskā un vizuālā materiāla sagatavošana līdz iespiešanai tipogrāfijā (OAF) Iepirkuma rezultāts
JAAK2017/02 Darbinieku veselības apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2017/09MIE Jaunas vieglās plašlietojuma automašīnas iegāde Iepirkuma rezultāts
JA2017/08MIE Automašīnu KASKO apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2017/03MIE Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, gāzes ugunsdzēsības sistēmas, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu tehniskās apkopes un remonta nodrošināšana VAS “Latvijas Jūras administrācija” vajadzībām Iepirkuma rezultāts
JA2017/06MIE Žurnāla "Jūrnieks"sagatavošana un izdošana Iepirkuma rezultāts
JA2017/05MIE Kuģošanas līdzekļu apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2017/04MIE Kuģa "Kristians Dāls" dokošana un remonts Iepirkuma rezultāts
JA2017/02MIE Datu pārraides tīkla izveidošana un tā darbības nodrošināšana Iepirkuma rezultāts
2017/OAF/MIE/01(2.piel) Latvijas Jūrniecības gadagrāmata Iepirkuma rezultāts
JA2017/01/MIE Jaunas vieglās pasažieru automašīnas iegāde Iepirkuma rezultāts
JA2016/07MIE Automašīnu KASKO apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2016/03MIE Atkārtota Kvalitātes vadības sistēmas novērtēšana un sertificēšana Iepirkuma rezultāts
JA2016/04MIE Kuģošanas līdzekļu apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2016/02MIE Latvijas teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas kuģu AIS datu statistikas rīka izstrāde Iepirkuma rezultāts
JA2016/01MIE Žurnāla "Jūrnieks" sagatavošana un izdošana Iepirkuma rezultāts
JA2016/06MIE Marķētas bezakcīzes dīzeļdegvielas piegāde kuģim "Kristians Dāls" Ventspils ostā Iepirkuma rezultāts
JA2015/03/SP GPS pozicionēšanas sistēmas modernizācija un uzlabošana Iepirkums pātraukts
JA2013/12MIE Inženiertīklu tehniskās apkopes darbi Iepirkuma rezultāts
JA2014/02MIE Datu pārraides tīkla izveidošana un tā darbības nodrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2014/01MIE Žurnāla "Jūrnieks" sagatavošana un izdošana Iepirkuma rezultāts
JA2014/09MIE Žurnāla "Jūrnieks" sagatavošana un izdošana Iepirkuma rezultāts
JA2014/OAF/MIE/03(B) Stenda nodrošinājums izstādē Transports un Loģistika 2014 Iepirkuma rezultāts
JA2015/04/MIE IP komunikāciju platformas modernizācija Iepirkuma rezultāts
JA2016/OAF/MIE/01(B) Stenda platības noma izstāde "Trans Russia 2016" Iepirkuma rezultāts
JA2014/OAF/MIE/02(B) Latvijas Jūrniecības gadagrāmata Iepirkuma rezultāts
JA2015/01AK Veselības apdrošināšana 2015 Iepirkuma rezultāts
JA2015/10/MIE Specializētas attēlu un personas biometrisko datu digitalizācijas iekārtas iegāde Iepirkuma rezultāts
JA2015/OAF/MIE/02(B) Stenda platības noma izstādē TransBaltic2015 Iepirkuma rezultāts
JA2015/03AK Vieglo pasažieru automašīnu iegāde operatīvajā līzingā Iepirkuma rezultāts
JA2014/01AK Veselības apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2014/03/MIE Elektroenerģijas iegāde Iepirkuma rezultāts
JA2015/OAF/MIE/05(B) Stenda nodrošinājums izstādē "CILF 2015" Iepirkuma rezultāts
JA2018/01MIE Veidlapu un sertifikātu vāku izgatavošana Iepirkums pātraukts
JA2014/OAF/MIE/04(B) Stenda platības noma izstādē CILF 2014 Iepirkuma rezultāts
JA2015/02AK Degvielas un auto piederumu iegāde ar kredītkartēm Iepirkuma rezultāts
JA2014/OAF/MIE/05(B) Dalība izstādē Transport of Russia Iepirkuma rezultāts
JA2015/05/MIE Kancelejas preču iegāde Iepirkuma rezultāts
JA2016/OAF/MIE/02(B) Latvijas Jūrniecības gadagrāmata Iepirkuma rezultāts
JA2014/02/MIE Kuģošanas līdzekļu apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2015/01/MIE Mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi Iepirkuma rezultāts
JA2015/15/MIE (B) Paris MoU TEG 29 konferences organizēšana Iepirkuma rezultāts
JA2015/OAF/MIE/03(B) Latvijas Jūrniecības gadagrāmata Iepirkuma rezultāts
JA2015/13/MIE Vieglo automašīnu KASKO apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2016/08MIE Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Iepirkums pātraukts
JA2022/01MIE Žurnāla "Jūrnieks" elektroniskā formāta sagatavošana izdošanai Plānotais iepirkums
JA2016/05MIE Marķētas bezakcīzes dīzeļdegvielas piegāde kuģim "Kristiāns Dāls" Liepajas ostā Iepirkuma rezultāts
JA2014/05/MIE Datoru detaļas un piederumi Iepirkuma rezultāts
JA2015/OAF/MIE/06(B) Stenda nodrošinājums izstādē "Transports un Loģistika 2015" Iepirkuma rezultāts
LJA/2021 DARBA UZDEVUMS PIE VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS NR. VRAA EIS 2020/13/AK/CI-118_2_PKP Plānotais iepirkums
JA2014/08/MIE Elektromobiļa iegāde Iepirkuma rezultāts
JA2015/09/MIE Datu masīva modernizācija Iepirkuma rezultāts
JA2016/02AK Jaunas vieglās automašīnas (pikapa) iegāde Iepirkuma rezultāts
JA2014/10/MIE Vieglo automašīnu KASKO apdrošināšana Iepirkuma rezultāts
JA2015/06/MIE GNSS stacijas iegāde Iepirkuma rezultāts
JA2016/01AK Darbinieku veselības apdrošināšana 2016-2017 Iepirkuma rezultāts
JA2014/07/MIE Vieglo automašīnu tehniskā apkope un remonts Iepirkuma rezultāts
JA2015/02/MIE Kuģa "Kristiāns Dāls" dokošana un remonts Iepirkuma rezultāts