Pārlekt uz galveno saturu

Dziļuma mērijumi

Hidrogrāfisko mērījumu pasūtīšanas kārtība.


1. Lai pasūtītu mērījumu, aizpildiet iesnieguma veidlapu "Hidrogrāfisko mērījumu iesniegums".

Iesniegumu var iesniegt, nosūtot to uz faksu: 67860082 vai e-pastu: ljaatlja.lv un iesnieguma oriģinālu iesniedzot līdz mērījumu datu saņemšanai.
Iesniegumā pasūtītājs garantē apmaksu par sniegto pakalpojumu, saskaņā ar VAS “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādi, kā arī apņemas nodrošināt:

  • pienācīgu iespēju peldlīdzekļa, kas tiek izmantots un nepieciešams darbu veikšanai, nolaišanai ūdenī un piekļuvei ostas vai ūdenstilpnes akvatorijai. Ja tas nav iespējams vai pēc HD darbinieku izvērtējuma piedāvātā vieta neatbilstoša peldlīdzekļa nolaišanai ūdenī vai arī vieta atrodas privātīpašuma teritorijā, tad apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar peldlīdzekļa pārbraucienu no HD darbinieku izvēlētās tuvākās vai atbilstošās vietas;
  • bezmaksas slipa izmantošanu un bezmaksas stāvvietu ostas teritorijā kuteri velkošam transportlīdzeklim;
  • piekļuvi  HD darbiniekiem ostu ierobežotas piekļuves zonās, vai attiecīgās pašvaldības ierobežojumu zonās, kā arī privātīpašuma teritorijā un šādu atļauju saņemšanu transportlīdzeklim un peldlīdzeklim.

2. Tiek sagatavots mērījumu apjoma aprēķins un aprēķinātas pasūtījuma izmaksas.
3. Par darbu veikšanu tiek slēgts līgums
4. Pēc mērījumu veikšanas tiek veikta datu apstrāde un izrakstīts rēķins.
5. Mērījumu rezultātus var saņemt pilnvarota persona pēc rēķina pilnas apmaksas, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. (Oriģinālu skaits bez papildu maksas - ne vairāk kā 3 gab. Datu formāti saskaņā ar datu apstrādes procesā izmantojamo programmu standarta gala formātiem – skaits ne vairāk kā 3 gab. bez papildus samaksas).
 

Peldlīdzekļi

Mērījumu kuģis KRISTIĀNS DĀLS

KDals
MMSI: 275027000
Izsaukuma kods: YLAD
Pieraksta osta: Rīga, reģ. Nr. 0123
Tips: Katamarāna tips, Al 19.8x6.7x1.3; GT 33t; DWT 9t
Dzinējs: 2x165kW IVECO; palīgdzinējs: NANNI DIESEL 4.220 20 kW
Ātrums: 11 mezgli
Apkalpe: 4 personas
Autonomais kuģošanas ilgums: 3 dienas
Būvēts: 2001, FINLAND UUDENKAUPUNGIN TYOVENE OY, Somija.
Navigācijas aprīkojums: Furuno FRS 1000 - radars/ploteris, JLR-21 GPS kompass, Furuno VHF FM 8500 – radiotelefons.
Mērījumu aprīkojums: Reson SeaBat 7101 daudzstaru eholots; TRIMBLE GNSS SPS 855 ar TRIMBLE GSM MSN 940 modemu priekš RTK TRIMBLE VRS Now TEC korekcijām vai Marinestar; Hemisphere Crescent VS110 GPS kompass; Leica 530 RTK GPS; Octans EM 1000 kustību sensors; SVP-15 skaņas ātruma ūdenī noteicējs; GeoAcoustics Dual Frequency sānskata hidrolokators.

 

Mērījumu kuteris SONĀRS

Sonars

MMSI: 275041111
Izsaukuma signāls: YL2893
Pieraksta osta: Rīga, reģ.Nr. 3100
Tips: Vienkorpusa tipa, alumīnija Al 7.25m x 2.4m x 0.6m;
Dzinējs: 110.3kW YAMAHA F150ATE; avārijas dzinējs: SUZUKI 50HP; portatīvais ģenerators: Honda 0.9kW
Navigācijas aprīkojums: FURUNO GP-32 GPS, ICOM-M323 VHF, FURUNO 1715 RADAR, SATELLITE EPIRB ACR RLB-38
Drošības aprīkojums: ARIMAR automātiskais glābšanas plosts 4 pers., MARINE POOL automātiskās glābšanas vestes, glābšanas riņķi.
Maks. ātrums: 32 mezgli
Apkalpe: 2+1 (max 8 personas)
Autonomais kuģošanas ilgums: 1 diena
Būvēts: 2014,  Arronet Teknik AB, Zviedrija
Mērījumu aprīkojums: Reson SeaBat T20-P daudzstaru eholota sistēma; pozicionēšanas sistēma TRIMBLE SPS 461 ar TRIMBLE GSM MSN 940 modemu priekš RTK TRIMBLE VRS Now TEC korekcijām vai Marinestar; skaņas ātruma noteicējs ūdenī SVP-15, SVP-71; IMU SMC-108 kustību sensors; jūras magnetometrs - Marine Magnetics Explorer Mini Marine Magnetometer; Teledyne PDS 3.9.5.2 datu ieguves programma.

 

Mērījumu kuteris  BLESSER 505 WA

Blesser

Pieraksta osta: Rīga; reģ.Nr.: LV-7323
Tips: Vienkorpusa plastmasas kuteris; izmēri: 5.05m x 2.40m x 0.40m
Dzinējs: 2 x 50HP Suzuki; portatīvais ģenerators: Honda 0.9kW
Max ātrums: 16 mezgli
Apkalpe: 2+1 personas
Autonomais kuģošanas ilgums: 1 diena
Mērījumu aprīkojums: Deso Atlas 15 vienstara eholots; pozicionēšana-Hemisphere Crescent VS110 GPS kompass; skaņas ātruma noteicējs ūdenī- SVP-15, jūras magnetometrs -Marine Magnetics Explorer Mini Marine Magnetometer; HYPACK datu ieguves programmatūra.