Pārlekt uz galveno saturu

Iesniedzamie dokumenti: jūrnieku grāmatiņa

1. Pirmreizējā saņemšana

2. Praktikantiem

3. Personām, kuras tiek nodarbinātas uz kuģa īpašu uzdevumu veikšanai

4. Apmainīšana

5. Nozaudēšanas, nozagšanas, nolaupīšanas vai iznīcināšanas gadījumā

1. Jūrnieka grāmatiņas saņemšanai (pirmo reizi)

Jūrnieks Latvijas Jūrnieku reģistrā uzrāda:

 • Latvijas pilsoņa pasi vai nepilsoņa pasi, vai ārzemnieka ceļošanas dokumentu, Latvijas Republikā izsniegtu bēgļa vai bezvalstnieka, vai personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ceļošanas dokumentu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju

 un iesniedz šādus dokumentus:

 • izziņu no darba devēja;
 • kompetences vai prasmju sertifikātu atbilstoši amatam;
 • prasmju apliecību “Drošības pamatkurss" (ja nav derīgs STCW kompetences vai prasmju sertifikāts).

2. Jūrnieka grāmatiņas saņemšana praktikantiem

Praktikants Latvijas Jūrnieku reģistrā uzrāda:

 • Latvijas pilsoņa pasi vai nepilsoņa pasi, vai ārzemnieka ceļošanas dokumentu, Latvijas Republikā izsniegtu bēgļa vai bezvalstnieka, vai personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ceļošanas dokumentu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju

 un iesniedz šādus dokumentus:

 • izziņu no izglītības iestādes;
 • prasmju apliecību “Drošības pamatkurss";
 • jūrnieka grāmatiņu, kuru students/praktikants vēlas apmainīt.

3. Personām, kuras tiek nodarbinātas uz kuģa īpašu uzdevumu veikšanai

Piemēram, kuģa remontstrādnieks, pasažieru kuģa apkalpojošais personāls, kuģu kompānijas darbinieks. 

Jūrnieka grāmatiņas saņemšanai persona, kura tiek nodarbināta uz kuģa īpašu uzdevumu veikšanai, Latvijas Jūrnieku reģistrā uzrāda:

 • Latvijas pilsoņa pasi vai nepilsoņa pasi, vai ārzemnieka ceļošanas dokumentu, Latvijas Republikā izsniegtu bēgļa vai bezvalstnieka, vai personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ceļošanas dokumentu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju

un iesniedz šādus dokumentus:

 • izziņu no darba devēja;
 • prasmju apliecību “Drošības pamatkurss";
 • jūrnieka grāmatiņu, kuru jūrnieks vēlas apmainīt.

4. Jūrnieka grāmatiņas apmainīšana

Jūrnieks Latvijas Jūrnieku reģistrā uzrāda:

 • Latvijas pilsoņa pasi vai nepilsoņa pasi, vai ārzemnieka ceļošanas dokumentu, Latvijas Republikā izsniegtu bēgļa vai bezvalstnieka, vai personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ceļošanas dokumentu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju

 un iesniedz šādu dokumentus:

 • izziņu no darba devēja;
 • kompetences vai prasmju sertifikātu atbilstoši amatam;
 • prasmju apliecību “Drošības pamatkurss" (ja nav derīgs STCW kompetences vai prasmju sertifikāts);
 • jūrnieka grāmatiņu, kuru jūrnieks vēlas apmainīt.

5. Jūrnieka grāmatiņas nozaudēšanas, nozagšanas, nolaupīšanas vai iznīcināšanas gadījumā

Jūrnieks jaunas jūrnieku grāmatiņas saņemšanai Latvijas Jūrnieku reģistrā uzrāda:

 • Latvijas pilsoņa pasi vai nepilsoņa pasi, vai ārzemnieka ceļošanas dokumentu, Latvijas Republikā izsniegtu bēgļa vai bezvalstnieka, vai personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ceļošanas dokumentu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju

un iesniedz šādu dokumentus:

 • izziņu no darba devēja vai izglītības iestādes;
 • kompetences vai prasmju sertifikātu atbilstoši amatam;
 • prasmju apliecību “Drošības pamatkurss" (ja nav derīgs STCW kompetences vai prasmju sertifikāts);
 • jūrnieka paskaidrojumu par jūrnieka grāmatiņas nozaudēšanas, nozagšanas, nolaupīšanas vai iznīcināšanas apstākļiem;
 • Valsts policijas atbildi uz personas iesniegumu (gadījumos, kad jūrnieka grāmatiņa nozagta vai nolaupīta).