Pārlekt uz galveno saturu

Iesniedzamie dokumenti: Jūrnieku sertificēšana

1. Jūrnieku kvalifikācijas sertifikāts

2. Prasmju sertifikāts darbam uz speciāla tipa kuģiem (tankkuģi, IGF, polārie ūdeņi)

3. GMDSS, Tāljūras, Piekrastes radio operatora kvalifikācijas sertifikāts

4. Zvejas kuģu personāla un zvejas laivu personāla kvalifikācijas sertifikāts

5. Iekšējo ūdeņu kuģu personāla kvalifikācijas sertifikāts


1. Jūrnieku kvalifikācijas sertifikāts

Iesniegt:

 • esošo kompetences sertifikātu vai prasmju sertifikātu un tā apstiprinājumu (ja tāds ir).

Uzrādīt oriģinālus:

 1. personu apliecinošu dokumentu;
 2. jūrnieka medicīnisko sertifikātu;
 3. jūrniecības profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu (arī profesionālās pilnveides izglītības vai tālākizglītību apliecinošu dokumentu);
 4. jūras cenzu apliecinošu dokumentu;
 5. kursu apliecības, kas nepieciešamas attiecīgās kvalifikācijas saņemšanai (skat. “Speciālās kompetences prasības atbilstoši jūrnieka kvalifikācijai”);
 6. Jūrniecības izglītības iestāžu absolventi papildus norādītajiem dokumentiem iesniedz aizpildītu un apstiprinātu prakses grāmatu.

2. Prasmju sertifikāts darbam uz speciāla tipa kuģiem (tankkuģi, IGF, polārie ūdeņi)

Iesniegt:

 • esošo kompetences sertifikātu vai prasmju sertifikātu un tā apstiprinājumu (ja tāds ir).

Uzrādīt oriģinālus:

 1. personu apliecinošu dokumentu;
 2. kompetences sertifikātu un tā apstiprinājumu (ja tāds ir);
 3. jūrnieka medicīnisko sertifikātu;
 4. jūras cenzu apliecinošu dokumentu;
 5. kursu apliecība (pamata vai paplašinātais kurss).

3. GMDSS, Tāljūras, Piekrastes radio operatora kvalifikācijas sertifikāts

Iesniegt:

 • esošo kompetences sertifikātu un tā apstiprinājumu (ja tāds ir).

Uzrādīt oriģinālus:

 1. personu apliecinošu dokumentu;
 2. jūrnieka medicīnisko sertifikātu;
 3. profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu (kuģu vadītāja, radio elektroniķa vai radio operatora);
 4. jūras cenzu apliecinošu dokumentu;
 5. GMDSS, Tāljūras vai Piekrastes radio operatora kursu apliecību.

4. Zvejas kuģu personāla un zvejas laivu personāla kvalifikācijas sertifikāts

Iesniegt:

 • esošo kompetences sertifikātu (ja tāds ir).

Uzrādīt oriģinālus:

 1. personu apliecinošu dokumentu;
 2. jūrnieka medicīnisko sertifikātu vai arodārsta apstiprināto medicīnisko izziņu par atbilstību darbam uz kuģa attiecīgajā amatā;
 3. jūrniecības profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu;
 4. jūras cenzu apliecinošu dokumentu;
 5. kursu apliecības atbilstoši 2005. gada 22. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 895 “Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" 22. nodaļas prasībām.

5. Iekšējo ūdeņu kuģu personāla kvalifikācijas sertifikāts

Pretendents vēršas Ostas kapteiņa dienestā ostu vērtēšanas komisijā (Rīgā, Ventspilī vai Liepājā), lai pierādītu savu kompetenci nepieciešamajai kvalifikācijai (nokārto eksāmenu). Pēc pozitīva vērtējuma un vērtēšanas protokola saņemšanas pretendents Jūrnieku reģistrā iesniedz:

 1. vērtēšanas protokolu;
 2. esošo kompetences sertifikātu (ja tāds ir).

Uzrāda oriģinālus:

 1. personu apliecinošu dokumentu;
 2. jūrnieka medicīnisko sertifikātu vai arodārsta apstiprināto medicīnisko izziņu par atbilstību darbam uz kuģa attiecīgajā amatā;
 3. jūrniecības profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu;
 4. jūras cenzu apliecinošu dokumentu;
 5. “Pamatkurss drošībā” kursa apliecību un citas kursu apliecības atbilstoši 2005. gada 22. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 895 “Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" 27. nodaļas prasībām.