Pārlekt uz galveno saturu

ISPS prasību ieviešana ostās/ostu iekārtās

Lai osta/ostas iekārta iegūtu tiesības strādāt ar starptautiskos reisos iesaistītiem kuģiem, ir jāiegūst ostas/ostas iekārtas atbilstības apstiprinājums, kas apliecina, ka ostas iekārtas aizsardzības sistēma atbilst ISPS Kodeksa un citu starptautisko un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, veicamas šādas darbības:

1.    Ostas/ostas iekārtu pirmsnovērtējuma informācijas apkopošana

Latvijas Jūras administrācija apkopo nepieciešamo informāciju, lai varētu sagatavoties novērtējuma veikšanai uz vietas ostā/ostas iekārtā – iegūst ziņas par veicamajām operācijām, par ieviestajiem aizsardzības pasākumiem, kā arī par dažāda veida plāniem, kartēm, shēmām.

2.    Ostas/ostas iekārtu aizsardzības pirmsnovērtējuma jautājumu kontrolsaraksta izpilde

Osta/ostas iekārta aizpilda kontrolsarakstu un kopā ar iesniegumu iesniedz to Latvijas Jūras administrācijā.

3.    Ostas/ostas iekārtas aizsardzības novērtēšana

Latvijas Jūras administrācija veic ostas/ostas iekārtas aizsardzības novērtējumu un nosūta ostai/ostas iekārtai aizsardzības novērtējuma ziņojumu.

4.    Ostas/ostas iekārtas aizsardzības plāna sastādīšana

Ostas/ostas iekārta izstrādā aizsardzības plānu un kopā ar iesniegumu iesniedz to Latvijas Jūras administrācijā izskatīšanai un apstiprināšanai

5.    Ostas/ostas iekārtas aizsardzības plāna apstiprināšana

Latvijas Jūras administrācija izskata ostas/ostas iekārtas aizsardzības plānu un to apstiprina vai nodod ostai/ostas iekārtai pilnveidošanai vai trūkumu novēršanai.

6.    Ostas/ostas iekārtas aizsardzības pasākumu ieviešana

Praktiskie darbi plānā paredzēto aizsardzības pasākumu ieviešanai.

7.    Ostas/ostas iekārtas aizsardzības sākotnējā pārbaude

Osta/ostas iekārta aizpilda iesniegumu un nosūta to Latvijas Jūras administrācijai.

8.    Ostas/ostas iekārtas atbilstības apstiprinājuma izsniegšana

Latvijas Jūras administrācija veic pārbaudi un izsniedz atbilstības apstiprinājumu vai nosaka termiņu trūkumu novēršanai, lai veiktu atkārtotu pārbaudi.

9.    Ikgadējās aizsardzības pārbaudes, ārpuskārtas aizsardzības pārbaudes, ja nepieciešams atkārtotas aizsardzības pārbaudes.

Osta/ostas iekārta aizpilda iesniegumu un nosūta to Latvijas Jūras administrācijai.