Pārlekt uz galveno saturu

Radioboju reģistrācija

Radioboju reģistrāciju veic Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija (KDI), saskaņā ar MK 2016. gada 12. janvāra noteikumu Nr. 30 “Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi” 5. nodaļas prasībām.

Kuģa īpašnieks aizpilda pa labi esošās veidlapas un nogādā tās KDI.

Kuģa īpašnieks uzrāda KDI radiobojas ikgadējās pārbaudes dokumentu (saskaņā ar MK noteikumiem vai IMO MSC Cirkulāru 1040) un EPIRB programmas pārbaudes izdruku.

KDI pēc iesniegto dokumentu pārbaudes sagatavo avārijas radiobojas reģistrācijas karti.

Aizpildītās iesniegumu veidlapas, kā arī ikgadējās pārbaudes dokumentu un EPIRB programmas pārbaudes izdruku KDI var atsūtīt skenētā veidā, ar nosacījumu, ka to oriģināli tiks nogādāti KDI saņemot avārijas radiobojas reģistrācijas karti.