Pārlekt uz galveno saturu

Jūras administrācijas speciālisti atzīst, ka viņiem patīk darbs, ko viņi dara

Mon, 11/29/2021 - 15:00

Latvijas Jūras administrācijas darbinieku ikgadējā aptaujā par apmierinātību ar savu darbavietu, 96% aptaujas dalībnieku piekrituši apgalvojumam “man patīk darbs, ko es daru”.  90% aptaujas dalībnieku piekrituši apgalvojumam “mans darbs sniedz ieguldījumu uzņēmuma misijā”.
Atbildot uz jautājumu “kā tu jūties darbā?”, pozitīvo un negatīvo emociju vērtējums ir 68 pret 32. Aptaujas ietvaros darbiniekiem iespējams arī uzrakstīt savus vēlējumus un ieteikumus uzņēmuma vadībai, visbiežāk atgādināts par nepieciešamību paaugstināt algas un izmantot finansiālo stimulēšanu, kaut gan no darbiniekiem netiek slēpts, ka pašlaik uzņēmums strādā ar zaudējumiem. Tāpat darbinieki uzsver, ka vēlas saņemt pozitīvu attieksmi, piemēram, atzinīgus novērtējumus un uzslavas par labi paveiktu darbu, jo arī šāda veida motivācija ir ļoti svarīga. 
Savulaik šādā aptaujā darbinieki noteica uzņēmuma vērtības – profesionalitāte, atbildība, godīgums, objektivitāte, stabilitāte un sadarbība. Šogad bija iespējams novērtēt, vai un kā šīs vērtības izpaužas ikdienas darbā. Par profesionalitāti 95% aptaujāto atzīst, ka tā izpaužas, vai vismaz dažreiz izpaužas ikdienas darbā, 93% atzīst, ka ikdienas darbā izpaužas, vai daļēji izpaužas atbildība, 92% piekrīt, ka ikdienā izpaužas godīgums, 87% - ka izpaužas objektivitāte, 87% ikdienas darbā saskata stabilitāti, bet 85% - sadarbību. 
Ikgadējā aptauja par apmierinātību ar savu darbavietu ir anonīma un nav obligāta, šogad tajā piedalījās 68% strādājošo, kas ir nedaudz mazāk nekā 2020. gadā, kad aptaujā piedalījās 71% Jūras administrācijas darbinieku.