Pārlekt uz galveno saturu

Tiek pārbaudīta iekšējo ūdeņu pasažieru kuģu drošība

Pk, 05/03/2019 - 10:19

Sākoties pasažieru pārvadāšanas sezonai, Latvijas Jūras administrācijas (JA) kuģošanas drošības inspektori pārbauda kuģus un kanāla laivas, kas veic pasažieru pārvadājumus Daugavā un Rīgas pilsētas kanālā, kā arī Ventspils ekskursiju kuģi Hercogs Jēkabs. 
Kopā pagājušā gada stājušies spēkā grozījumi noteikumos, kas paredz, ka mazo pasažieru un izbraukuma kuģu pārbaudes jāveic līdz 15. maijam. Taču, tā kā šogad atpūtas kuģu sezona sākās ļoti laicīgi, tad jau aprīlī bija pabeigtas 11 kuģu pārbaužu. 
Ja kuģiem pārbaužu laikā tiek konstatēti trūkumi, pārbaudes tiek veiktas atkārtoti, pēc trūkumu novēršanas, un tikai tad, ja kuģis atzīts par drošu, tas var uzsākt pasažieru pārvadājumus.
Inspektori kontrolē kuģu korpusu un dzinēju stāvokli, stūres iekārtu darbību, kā arī aprīkojumu, tai skaitā sakaru un navigācijas līdzekļus, ugunsdzēsības un glābšanas līdzekļus. Tāpat tiek pārbaudīta kuģu apkalpju kvalifikācija. 
Šogad biežāk konstatētie trūkumi ir bojājumi ugunsgrēku un ūdens signalizācijas sistēmās, radioaprīkojumam nav pieslēgta GPS sistēma, kas ļauj nepieciešamības gadījumā precīzi noteikt kuģa atrašanās vietu, tāpat konstatētas kļūdas kuģa žurnālu aizpildīšanā. Jaunums šogad ir prasība marķēt glābšanas vestes, norādot uz tām kuģa nosaukumu un pieraksta ostu. Daži kuģu īpašnieki mēģina apiet vienošanos, kas nosaka, ka visas vecās glābšanas vestes jānomaina 3 – 4 gadu laikā, uzrādot inspektoriem jau pagājušā gadā nomainītās vestes. Tomēr kopumā kuģu īpašnieku izpratne par drošības jautājumiem un līdz ar to pasažieru un izbraukuma kuģu tehniskais stāvoklis uzlabojās.
Inspektori neslēpj, ka visas sezonas laikā tiks rīkotas arī operatīvās vai neplānotās pārbaudes, par kurām kuģu īpašnieki un apkalpes netiek iepriekš brīdināti. Tādēļ pasažieru kuģi jāuztur kārtībā visu atpūtnieku pārvadāšanas sezonas laiku.