Pārlekt uz galveno saturu

Jūrnieku kvalifikacijas dokumentu cenrādis

Pakalpojumu cenrādis ir sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 24. oktobra noteikumiem Nr.634 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis" . Cenrādis stājas spēkā 2017.gada 1.novembrī.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena (EUR)
1. Kvalifikācijas sertifikāts    
  Virsniekiem (tajā skaitā iekšējo ūdeņu un zvejas kuģu), GMDSS Radiooperatoriem (sertifikāts ar apstiprinājumu) 1 gab. 30,00
  Pirmais virsnieka kvalifikācijas sertifikāts gada laikā pēc augstākās vai vidējās jūrniecības izglītības programmas apgūšanas 1 gab. 15,00
  Prasmju sertifikāts ierindas jūrniekiem 1 gab. 20,00
  Nacionālais kompetences sertifikāts, iekšējo ūdeņu un zvejas kuģu ierindas jūrniekiem, tāljūras un piekrastes radiooperatoriem 1 gab. 17,00
  Prasmju sertifikāts darbam uz tankkuģiem 1 gab. 20,00
  Kompetences sertifikāta apstiprinājums 1 gab. 20,00
  IGF prasmju sertifikāts  1 gab. 20,00
  Prasmju sertifikāts darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos 1 gab. 20,00
2. Kvalifikācijas sertifikāta uzglabāšana Jūrnieku reģistrā ilgāk par 3 mēnešiem 1 gab.

10,00

 

Rekvizīti

Maksājumu var veikt bankā, internetbankā vai Latvijas Pastā obligāti norādot maksājuma uzdevumā: 
Jūrnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, maksājuma mērķis.

Saņēmējs: VSIA “Latvijas Jūras administrācija”
Adrese: Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048
Reģistrācijas Nr.: 40003022705
Banka: Konta Nr: Bankas kods
Swedbank: LV43HABA0551002199785 HABALV22
Luminor bank: LV04RIKO0002013251814 RIKOLV2X
Citadele banka: LV28PARX0000004280002 PARXLV22