Pārlekt uz galveno saturu

Jūrnieku izglītības un mācību kursu programmu novērtēšanas cenrādis

Pakalpojumu cenrādis ir sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 21. decembra noteikumiem Nr. 854 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis". Cenrādis stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Nr. p.k. Pakalpojums * Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN **

Cena ar PVN (EUR)

1. Programmas satura novērtēšana        
1.1. Profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana 1 reize  330,00 0,00  330,00
1.2. Atkārtota profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana 1 reize  155,00 0,00  155,00
1.3. Mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir obligāta) satura novērtēšana 1 reize  165,00 0,00  165,00
1.4. Atkārtota mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir obligāta) satura novērtēšana 1 reize  90,00 0,00  90,00
1.5. Mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav obligāta) satura novērtēšana 1 reize  530,00 0,00  530,00
1.6. Atkārtota mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav obligāta) satura novērtēšana *** 1 reize  265,00 0,00  265,00
2. Programmas īstenošanas novērtēšana        
2.1. Novērtējums atbilstības sertifikāta izsniegšanai 1 reize 330,00 0,00 330,00
2.2. Īstenošanas novērtējums, ja programmas īstenošanas ilgums ir 30 un mazāk mācību stundu 1 reize 155,00 0,00 155,00
2.3. Īstenošanas novērtējums, ja programmas īstenošanas ilgums pārsniedz 30 mācību stundu 1 reize 310,00 0,00 310,00
3. Kvalitātes vadības sistēmas novērtējums 1 reize 385,00 0,00 385,00
4. Dokumentāru apliecinājumu un prasmju apliecību reģistrēšana datubāzē 1 gab. 2,50 0,00 2,50

*Saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 854 3.punktu pakalpojumu saņēmējs sedz uzturēšanās un transporta izdevumus, kas radušies Latvijas Jūras administrācijai, sniedzot pakalpojumu

** Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

*** Minēto pakalpojuma cenu piemēro, ja programmas iesniedzējs atkārtoti pēc 1.5. punktā minētā pakalpojuma saņemšanas nav novērsis programmas satura novērtējumā norādītos trūkumus.