Pārlekt uz galveno saturu

Cenrādis kuģa aizsardzības sistēmas verifikācijai

Pakalpojuma ņēmējs papildus zemāk noteiktajiem tarifiem atlīdzina arī uzturēšanās un transporta izdevumus, kas rodas saistībā ar VSIA “Latvijas Jūras administrācija” publisko maksas pakalpojumu sniegšanu. Šos izdevumus VSIA “Latvijas Jūras administrācija” aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un izsniedz pakalpojuma ņēmējam atbilstošu rēķinu.

Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN (EUR) Cena ar PVN (EUR)
1. Aizsardzības plāna sākotnējā izvērtēšana un apstiprināšana kuģim 1 reize 420,00 0 420,00
2. Aizsardzības plāna grozījumu izvērtēšana un apstiprināšana kuģim 1 reize 210,00 0 210,00
3. Aizsardzības pārbaude
3.1. kuģa sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu, atkārtotā vai ārpuskārtas pārbaude Latvijā 1 reize 1000,00 0 1000,00
3.2. kuģa sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu, atkārtotā vai ārpuskārtas pārbaude kuģim, kas atrodas ārpus Latvijas vai to jurisdikcijā esošajiem ūdeņiem 1 reize 1500,00 0 1500,00
4. Starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta vai starptautiskā kuģu aizsardzības pagaidu sertifikāta izsniegšana, pamatojoties uz atzītās aizsardzības organizācijas vai citas valsts jūrlietu pārvaldes kompetentas institūcijas iesniegtajiem dokumentiem 1 reize 140,00 0 140,00
5. Ar kuģi saistīto dokumentu dublikātu izsniegšana vai dokumenta datu nomaiņa bez aizsardzības pārbaudes 1 reize 70,00 0 70,00

 Piezīmes:

1. un 2.punktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc izvērtēšanas netiek sniegts plāna apstiprinājums

3. punktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts starptautiskais kuģa