Pārlekt uz galveno saturu

Hidrobūvju projektu saskaņošanas cenrādis

Pakalpojumu cenrādis noteikts Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 854 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis" pielikuma 2.6. punktā.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN *          (EUR)
2.6 Jūras administrācijas amatpersonu atzinuma sagatavošana un rakstiskas izziņas izsniegšana 1 gab 140.00
     

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.