Перейти к основному содержанию

2021. gadā būtiski pieaudzis zem Latvijas karoga reģistrēto SOLAS kuģu skaits

пн, 01/10/2022 - 14:50

2021. gadā Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto SOLAS konvencijai atbilstošo kuģu ar bruto tonnāžu virs 500 (SOLAS kuģu) skaits pieaudzis no 29 uz 40. No jauna reģistrēti 12 SOLAS kuģi, no reģistra izslēgts viens kuģis. SOLAS kuģu kopējā tonnāža pieaugusi no 145683 līdz 180388.
Latvijas Kuģu reģistrā pavisam reģistrēts 341 kuģis, tai skaitā kravas kuģi, pasažieru kuģi, zvejas kuģi, dienesta kuģi, velkoņi, ledlauži, palīgflote.
Pieaudzis arī reģistrēto atpūtas kuģu skaits. Gada laikā no jauna reģistrētas 24 buru jahtas un 12 motorjahtas, no Kuģu reģistra izslēgtas 15 buru jahtas un 8 motorjahtas. Kopējais zem Latvijas karoga reģistrēto jahtu skaits ir 696.