Pārlekt uz galveno saturu

Izgatavošanas un derīguma termiņi

Izgatavošanas termiņi

Pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Jūrnieku reģistrā jūrnieka grāmatiņu izsniedz šādā termiņā:

7 darba dienas

Parastā kārtībā

2 darba dienas

Steidzamības kārtībā (pēc jūrnieka pieprasījuma)

1 mēneša laikā

 

 

1.  ja jūrnieka grāmatiņa nozaudēta, nozagta, nolaupīta vai iznīcināta

2.  ja nepieciešama papildu pārbaude par personas sodāmību vai iesniegto dokumentu autentiskumu

Derīguma termiņi

Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem

 

 

Jūrnieka grāmatiņu saņemot pirmo reizi

5 gadi

Jūrnieka grāmatiņu saņemot atkārtoti

10 gadi

Ja jūrnieka grāmatiņa anulēta

5 gadi

Personām, kuras tiek nodarbinātas uz kuģa īpašu uzdevumu veikšanai (piem., apkalpojošais personāls uz prāmjiem, remontdarbinieki, inspektori)

uz darba līguma termiņu, bet ne ilgāk par 5 gadiem

Jūrniecības augstākās un vidējās izglītības programmu studentiem

uz 5 gadiem no mācību uzsākšanas dienas

Jūrnieku profesionālās tālākizglītības programmu audzēkņiem

1 gads

Bēgļiem, bezvalstniekiem, personām, kurām ir piešķirts alternatīvais statuss, un ārzemniekiem

uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas derīguma laiku, bet ne ilgāku par 5 gadiem