Pārlekt uz galveno saturu

ISPS

Vispārēja informācija

2004. gada 1. jūlija ir stājies spēkā Starptautiskais kuģu un ostu aizsardzības kodekss (ISPS kodekss), kura prasības ir piemērojams arī uz Latvijas karoga kuģiem.

Eiropas Parlaments un Padome ir pieņēmusi Regulu Nr. 725/2004 “Par kuģu un ostu aizsardzības stiprināšanu”, kura nosaka ISPS kodeksa prasību piemērošanu gan starptautiskajā, gan vietējā kuģošanā nodarbinātiem kuģiem. Pamatojoties uz šo Regulu, Latvijas Republikas Ministru kabinets 2015. gada 22. decembrī ir izdevis noteikumus Nr. 746 “Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību”. Saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas karoga kuģu aizsardzības izvērtēšanu un sertificēšanu veic Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija.

2006. gada 22. augustā pieņemti un 30. augustā ir stājušies spēkā Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 683 “Kuģa aizsardzības trauksmes signālu sakaru tīkla darbības nodrošināšanas kārtība”, kuros ir noteikta kuģa aizsardzības trauksmes signālu sakaru tīkla (kuģa aizsardzības trauksmes sistēma) darbības nodrošināšanas kārtība.

Kuģa aizsardzības sertifikācija

Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija veic ISPS kodeksa prasību izpildes uzraudzību starptautiskajā kuģošanā iesaistītajiem kravas kuģiem ar bruto tilpību 500 un vairāk un pasažieru kuģiem, kā arī kabotāžas kuģošanā iesaistītiem kravas un pasažieru kuģiem saskaņā ar 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 746 “Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību”.

Sīkāku informāciju par kuģu aizsardzības sertifikācijas procesu var saņemt Kuģošanas drošības inspekcijā.