Pārlekt uz galveno saturu

Mācības jūrniecības izglītības iestādes uzsācis 521 students

Ot, 10/20/2020 - 15:23

Saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistra apkopoto informāciju, 2020./2021. mācību gadā Latvijas jūrniecības izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās vidējās un augstākās izglītības programmās uzņemts 521 jaunais students.
Pēdējo gadu laikā augstākās izglītības programmās uzņemto studentu skaits ir nedaudz samazinājies (2017. gadā tika uzņemti 302 vidusskolu absolventi, 2020. gadā - 254), bet uzņemto audzēkņu skaits profesionālās vidējās izglītības programmās pieaudzis (2017. gadā tika uzņemti 200 jauniešu, bet 2020. gadā - 267).
Latvijas Jūras akadēmijā 2020./2021. mācību gadā uzņemti 136 studenti, no kuriem neklātienē 6. Kuģu vadīšanas programmās uzņemti 84 studenti, kuģu mehāniķu programmās 40 studenti, bet kuģu elektroautomātikas programmā iestājās 12 studenti.
Studijām Liepājas Jūrniecības koledžā (LJK) šogad uzņemti 89 studenti, no kuriem neklātienē15. Kuģu vadīšanas programmā iestājās 52, bet kuģu mehānikas programmā - 37 studenti.
Studijām neklātienē Novikontas Jūras koledžā laikā no 2019. gada 1. septembra līdz 2020. gada 1. septembrim uzņemti 29 studenti.
Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolā uzņemti 162 audzēkņi, no kuriem kuģu vadīšanas programmā 84, bet kuģu mehānikas programmā 78. Savukārt LJK jūrskolas līmeņa programmās uzņemti 105 audzēkņi, no kuriem kuģu vadīšanas programmā 54, bet kuģu mehānikas programmā 51.