Pārlekt uz galveno saturu

Piekļūstamības paziņojums 2021

 

SIA “Data Experts” kā neatkarīgs ārējais auditors sniedz izvērtējumu par atbilstību Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 22. punktā minētajām prasībām.

Piekļūstamības paziņojums

VSIA “Latvijas Jūras administrācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni/mobilo lietotni veidot piekļūstamu. 

Šis paziņojums  attiecas uz vietni lja.lv.

 

Izvērtējums tika veikts, izmantojot

WCAG vadlīnijas 2.1 versijas AA līmenim, kā arī VARAM  sagatavotās Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību izvērtēšanai (vienkāršots vērtējums).

 

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: SIA”Data Experts” ziņojums (pdf)

 

Atbilstības statuss

Tīmekļvietne/mobilā lietotne

lja.lv

daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 šādu neatbilstību/atbrīvojumu dēļ:

  • Daļai attēlu nav norādīts saturam atbilstošs alternatīvais teksts;
  • Daļā sadaļu nav ietverts pilnvērtīgs saturs (atbilstoši noteikumos norādītajam);
  • Daļu pogu/ interaktīvo elementu nav iespējams sasniegt ar palīgprogrammām un klaviatūru;
  • Nav nodrošināti alternatīvie piekļuves formāti(lejupielādējams materiāls, balss sintezators u.c.) vietnes saturam;
  • u.c. atbilstoši izvērtējuma dokumentā norādītajām neatbilstībām.

 

Nepiekļūstamais saturs

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445 redzamas vairākās vietnes sadaļās, tai skaitā, izlases lapās:

  • lja.lv (Sākumlapa)
  • lja.lv/news (Aktualitātes)
  • lja.lv/verify (Sertifikāta atzīšanas pārbaude)
  • u.c.

 

Piekļūstamības alternatīvas

 

Ja kādas lapas saturs ir nepieciešams citā formātā (PDF, braila u.c.), lietotāji tiek aicināti sazināties ar iestādi.

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

 

Pirmreizēji sagatavots

 2021.gada 27.janvārī

Atsauksmēm un saziņai

Atsauksmju sniegšanai, iestādes informēšanai par atbilstības nepilnībām un, lai pieprasītu piekļūstamo informāciju vai saturu, rakstīt uz e-pasta adresi ljaatlja.lv

Kontaktinformācija saziņai ar iestādi piekļūstamības jautājumos: ljaatlja.lv

 

Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība

Sūdzība tiks izskatīta Iesnieguma likumā noteiktajā kārtībā. VSIA “Latvijas Jūras administrācija” izvērtēs iespēju novērst neatbilstību un sazināsies ar atsauksmes sniedzēju. Informācijai par izskatīšanas gaitu rakstīt uz e-pasta adresi ljaatlja.lv vai zvanīt 67062101

Ja iestāde, kas atbildīga par attiecīgās tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes saturu, nav atbilstoši reaģējusi uz lietotāja iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, lietotājs var iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

 https://www.tiesibsargs.lv/

Tiesībsarga birojs:  Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: 67686768       

E-pasts: tiesibsargsattiesibsargs.lv