Pārlekt uz galveno saturu

Atpūtas kuģu reģistrācijas cenrādis

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 854 “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums apmaksāt saņemto pakalpojumu termiņā, kas norādīts Jūras administrācijas izrakstītajā rēķinā.

Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 3. panta astoto daļu.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena (EUR)
1. Atpūtas kuģa (motorizēta atpūtas kuģa un buru atpūtas kuģa) reģistrācijas un pārreģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā    
  motorizēts atpūtas kuģis (garums līdz 12 metriem) 1 reize 550,00
  motorizēts atpūtas kuģis (garums no 12 līdz 14 metriem) 1 reize 715,00
  motorizēts atpūtas kuģis (garums no 14 līdz 16 metriem) 1 reize 770,00
  motorizēts atpūtas kuģis (garums no 16 līdz 18 metriem) 1 reize 880,00
  motorizēts atpūtas kuģis (garums  no 18 līdz 24 metriem) 1 reize 1320,00
  motorizēts atpūtas kuģis (garums virs 24 metriem) 1 reize 1980,00
  buru atpūtas kuģis (garums līdz 7 metriem) 1 reize 80,00
  buru atpūtas kuģis (garums no 7 līdz 9 metriem) 1 reize 165,00
  buru atpūtas kuģis (garums no 9 līdz 12 metriem) 1 reize 330,00
  buru atpūtas kuģis (garums 12 un vairāk metru) 1 reize 860,00
  buru jahta bez īpašuma tiesību reģistrācijas 1 reize 120,00
  sporta buru jahta 1 reize 55,00
2. Vārda maiņa pēc īpašnieka lūguma   150,00
3. Reģistrācijas, īpašuma vai izslēgšanas apliecības izsniegšana   85,00
4. Rakstiskas izziņas izsniegšana 1 gab. 70,00
5. Sporta buru jahtas uzlīmju komplekts (2 uzlīmes) 1 gab. 20,00
6. Kuģu reģistra izdotās apliecības dublikāta izsniegšana 1 gab. 85,00
7. Atzīmes "paredzēts izmantot komercdarbībai" izdarīšana atpūtas kuģa reģistrācijas apliecībā 1 reize 70,00
8. Motorizētu aptūtas kuģu reģistrācijas ierakstu atbilstības ikgadējā uzraudzība 1 reize 70,00

8. punktā noteiktās maksas samaksu veic motorizēta atpūtas kuģa īpašnieks, berbouta fraktētājs vai Jūras kodeksa 16.panta ceturtajā daļā minētais pārstāvis, ja motorzēta atpūtas kuģa īpašniekam tāds ir nepieciešams. Maksu aprēķina par katru kalendāro gadu neatkarīgi no tā, uz kādu termiņu konkrētā kalendāra gada ietvaros motorizēts atpūtas kuģis ir ir reģistrēts Kuģu reģistrā. Motorizētam atpūtas kuģim maksu par iepriekšējiem kalendāra gadiem aprēķina, veicot reģistrācijas apliecības nomaiņu, pirms īpašumtiesību maiņas reģistrācijas vai izslēgšanas no Kuģu reģistra.