Pārlekt uz galveno saturu

Atpūtas kuģu reģistrācijas cenrādis

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumiem Nr. 634 “Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums apmaksāt saņemto pakalpojumu termiņā, kas norādīts Jūras administrācijas izrakstītajā rēķinā.

Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 3. panta astoto daļu.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena (EUR)
1. Atpūtas kuģa (motorjahtas un buru jahtas) reģistrācijas un pārreģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā    
  motorjahta (garums līdz 12 metriem) 1 reize 500,00
  motorjahta (garums no 12 līdz 14 metriem) 1 reize 650,00
  motorjahta (garums no 14 līdz 16 metriem) 1 reize 700,00
  motorjahta (garums no 16 līdz 18 metriem) 1 reize 800,00
  motorjahta (garums  no 18 līdz 24 metriem) 1 reize 1000,00
  motorjahta (garums virs 24 metriem) 1 reize 1500,00
  buru jahta (garums līdz 7 metriem) 1 reize 50,00
  buru jahta (garums no 7 līdz 9 metriem) 1 reize 150,00
  buru jahta (garums no 9 līdz 12 metriem) 1 reize 300,00
  buru jahta (garums 12 un vairāk metru) 1 reize 650,00
  buru jahta bez īpašuma tiesību reģistrācijas 1 reize 70,00
  sporta buru jahta 1 reize 50,00
2. Vārda maiņa pēc īpašnieka lūguma 1 reize 70,00
3. Reģistrācijas, īpašuma vai izslēgšanas apliecības izsniegšana 1 gab. 60,00
4. Rakstiskas izziņas izsniegšana 1 gab. 35,00
5. Sporta buru jahtas uzlīmju komplekts (2 uzlīmes) 1 gab. 10,00
6. Kuģu reģistra izdotās apliecības dublikāta izsniegšana 1 gab. 45,00
7. Atzīmes "paredzēts izmantot komercdarbībai" izdarīšana atpūtas kuģa reģistrācijas apliecībā 1 reize 35,00
8. Motorjahtu reģistrācijas ierakstu atbilstības ikgadējā uzraudzība 1 reize 50,00

8. punktā noteiktās maksas samaksu veic motorjahtas īpašnieks, berbouta fraktētājs vai Jūras kodeksa 16.panta ceturtajā daļā minētais pārstāvis, ja motorjahtas īpašniekam tāds ir nepieciešams. Maksu aprēķina par katru kalendāro gadu neatkarīgi no tā, uz kādu termiņu konkrētā kalendāra gada ietvaros motorjahta ir reģistrēta Kuģu reģistrā. Motorjahtai maksu par iepriekšējiem kalendāra gadiem aprēķina, veicot reģistrācijas apliecības nomaiņu, pirms īpašumtiesību maiņas reģistrācijas vai izslēgšanas no Kuģu reģistra.