Pārlekt uz galveno saturu

Atpūtas kuģu reģistrācijas cenrādis

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 854 “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums apmaksāt saņemto pakalpojumu termiņā, kas norādīts Jūras administrācijas izrakstītajā rēķinā.

Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 3. panta astoto daļu.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena (EUR)
1. Atpūtas kuģa (motorjahtas un buru jahtas) reģistrācijas un pārreģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā    
  motorjahta (garums līdz 12 metriem) 1 reize 550,00
  motorjahta (garums no 12 līdz 14 metriem) 1 reize 715,00
  motorjahta (garums no 14 līdz 16 metriem) 1 reize 770,00
  motorjahta (garums no 16 līdz 18 metriem) 1 reize 880,00
  motorjahta (garums  no 18 līdz 24 metriem) 1 reize 1100,00
  motorjahta (garums virs 24 metriem) 1 reize 1650,00
  buru jahta (garums līdz 7 metriem) 1 reize 55,00
  buru jahta (garums no 7 līdz 9 metriem) 1 reize 165,00
  buru jahta (garums no 9 līdz 12 metriem) 1 reize 330,00
  buru jahta (garums 12 un vairāk metru) 1 reize 715,00
  buru jahta bez īpašuma tiesību reģistrācijas 1 reize 80,00
  sporta buru jahta 1 reize 55,00
2. Vārda maiņa pēc īpašnieka lūguma 1 reize 100,00
3. Reģistrācijas, īpašuma vai izslēgšanas apliecības izsniegšana 1 gab. 70,00
4. Rakstiskas izziņas izsniegšana 1 gab. 40,00
5. Sporta buru jahtas uzlīmju komplekts (2 uzlīmes) 1 gab. 20,00
6. Kuģu reģistra izdotās apliecības dublikāta izsniegšana 1 gab. 60,00
7. Atzīmes "paredzēts izmantot komercdarbībai" izdarīšana atpūtas kuģa reģistrācijas apliecībā 1 reize 40,00
8. Motorjahtu reģistrācijas ierakstu atbilstības ikgadējā uzraudzība 1 reize 55,00

8. punktā noteiktās maksas samaksu veic motorjahtas īpašnieks, berbouta fraktētājs vai Jūras kodeksa 16.panta ceturtajā daļā minētais pārstāvis, ja motorjahtas īpašniekam tāds ir nepieciešams. Maksu aprēķina par katru kalendāro gadu neatkarīgi no tā, uz kādu termiņu konkrētā kalendāra gada ietvaros motorjahta ir reģistrēta Kuģu reģistrā. Motorjahtai maksu par iepriekšējiem kalendāra gadiem aprēķina, veicot reģistrācijas apliecības nomaiņu, pirms īpašumtiesību maiņas reģistrācijas vai izslēgšanas no Kuģu reģistra.