Pārlekt uz galveno saturu

Zvejas laivu reģistrācijas cenrādis

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumiem Nr. 634 “Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums apmaksāt saņemto pakalpojumu termiņā, kas norādīts Jūras administrācijas izrakstītajā rēķinā.

Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 3. panta astoto daļu.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena (EUR)
1. Zvejas laivas reģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā    
  zvejas laiva bez dzinēja 1 reize 15,00
  zvejas laiva ar uzkaramo dzinēju 1 reize 20,00
  zvejas laiva ar stacionāro dzinēju 1 reize 30,00
2. Reģistrācijas vai izslēgšanas apliecības izsniegšana 1 gab. 10,00
3. Kuģu reģistra izdotās apliecības dublikāta izsniegšana 1 gab. 45,00
4. Rakstiskas izziņas izsniegšana 1 gab. 35,00