Pārlekt uz galveno saturu

Izslēgšana no Kuģu reģistra cenrādis

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumiem Nr. 634 “Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums apmaksāt saņemto pakalpojumu termiņā, kas norādīts Jūras administrācijas izrakstītajā rēķinā.

Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 3. panta astoto daļu.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena (EUR)
1. Izslēgšanas apliecības izsniegšana 1 reize 60,00
2. Rakstiskas izziņas izsniegšana 1 gab. 35,00