Pārlekt uz galveno saturu

Jūrnieku grāmatiņas cenrādis

Pakalpojumu cenrādis ir sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 24. oktobra noteikumiem Nr.634 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis" . Cenrādis stājas spēkā 2017.gada 1.novembrī

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena (EUR)
1. Jūrniekam 1 gab. 75,00
2. Jūrniecības izglītības iestādes izglītojamam 1 gab. 7,00
3. Ārvalsts (valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts) jūrniekam 1 gab. 150,00
4. Jūrniekam steidzamības kārtībā vai, ja to izsniedz pazaudētās vai anulētās vietā 1 gab. 150,00
5. Jūrniecības izglītības iestādes izglītojamam steidzamības kārtībā vai, ja to izsniedz pazaudētās vai anulētās vietā 1 gab. 50,00
6. Ārvalsts (valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts) jūrniekam steidzamības kārtībā vai, ja to izsniedz pazaudētās vai anulētās vietā 1 gab. 300,00

Rekvizīti

Maksājumu var veikt bankā, internetbankā vai Latvijas Pastā obligāti norādot maksājuma uzdevumā: 
Jūrnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, maksājuma mērķis.

Saņēmējs: VSIA “Latvijas Jūras administrācija”
Adrese: Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048
Reģistrācijas Nr.: 40003022705
Banka: Konta Nr: Bankas kods
Swedbank: LV43HABA0551002199785 HABALV22
Luminor bank: LV04RIKO0002013251814 RIKOLV2X
Citadele banka: LV28PARX0000004280002 PARXLV22