Pārlekt uz galveno saturu

Jūrnieku kompetences novērtēšanas cenrādis

Pakalpojumu cenrādis ir sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 21. decembra noteikumiem Nr.854 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis" .Cenrādis stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.

Nr.p.k. Kvalifikācija Mērvienība Cena  (EUR)
1 Klāja komanda    
  Kapteinis vai vec. stūrmanis > 3000 BT,  < 3000 BT 1 reize 100,00
  Kapteinis < 500 BT, < 200 BT, sardzes stūrmanis *, kuģu vadītājs < 50 BT 1 reize 70,00
  Bocmanis, kvalificēts sardzes matrozis, sardzes matrozis 1 reize 40,00
  Kuģa pavārs, stjuarts 1 reize 30,00
2 Mašīntelpas komanda    
  Vecākais vai otrais mehāniķis > 3000 kW, < 3000 kW 1 reize 100,00
  Sardzes mehāniķis *, Mehāniķis < 750 kW, elektro mehāniķis, saldēšanas iekārtu mehāniķis (refmehāniķis) 1 reize 70,00
  Kvalificēts sardzes motorists, sardzes motorists, kuģa elektriķis 1 reize 40,00
  Sūkņu mašīnists (donkermanis), virpotājs, metinātājs, atslēdznieks 1 reize 30,00
3 Zvejas kuģi    
  Zvejas kuģa virsnieks (kapteinis, stūrmanis, mehāniķis) 1 reize 40,00
  Zvejas kuģa ierindnieks (matrozis, motorists, šķiperis; traļmeistars, zvejnieks) 1 reize 30,00
4 Ieksējo ūdeņu kuģi    
  Iekšējo ūdeņu kapteinis vai virsnieks 1 reize 40,00
  Iekšējo ūdeņu ierindnieks 1 reize 30,00
5 Radiooperatori    
  GMDSS - GOC/ROC radiooperatori 1 reize 70,00
  Tāljūras vai piekrastes radiooperatori 1 reize 30,00

* No samaksas par pakalpojuma saņemšanu ir atbrīvoti Latvijas Jūras akadēmijas, Latvijas Jūras akadēmijas jūrskolas, Liepājas Jūrniecības koledžas un Liepājas Jūrniecības koledžas jūrskolas klātienes nodaļas studiju beidzēji vienu reizi pirmā gada laikā pēc programmas beigšanas.

Rekvizīti

Maksājumu var veikt bankā, internetbankā vai Latvijas Pastā obligāti norādot maksājuma uzdevumā: 
Jūrnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, maksājuma mērķis.

Saņēmējs: VSIA “Latvijas Jūras administrācija”
Adrese: Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048
Reģistrācijas Nr.: 40003022705
Banka: Konta Nr: Bankas kods
Swedbank: LV43HABA0551002199785 HABALV22
Luminor bank: LV04RIKO0002013251814 RIKOLV2X
Citadele banka: LV28PARX0000004280002 PARXLV22
SEB banka LV34UNLA0055003779286 UNLALV2X