Pārlekt uz galveno saturu

Jūrnieku kompetences novērtēšanas cenrādis

Pakalpojumu cenrādis ir sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 21. decembra noteikumiem Nr.854 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis".Cenrādis stājas spēkā 2024.gada 18.aprīlī.

Nr.p.k. Kvalifikācija Mērvienība Cena  (EUR)
1 Klāja komanda    
  Kapteinis vai vec. stūrmanis > 3000 BT,  < 3000 BT 1 reize 110,00
  Kapteinis < 500 BT, < 200 BT, sardzes stūrmanis *, kuģu vadītājs < 50 BT 1 reize 80,00
  Bocmanis, kvalificēts sardzes matrozis, sardzes matrozis 1 reize 45,00
  Kuģa pavārs, stjuarts 1 reize 35,00
2 Mašīntelpas komanda    
  Vecākais vai otrais mehāniķis > 3000 kW, < 3000 kW 1 reize 110,00
  Sardzes mehāniķis *, elektro mehāniķis, saldēšanas iekārtu mehāniķis (refmehāniķis) 1 reize 80,00
  Mehāniķis < 750 kW, kvalificēts sardzes motorists, sardzes motorists, kuģa elektriķis 1 reize 45,00
  Sūkņu mašīnists (donkermanis), virpotājs, metinātājs, atslēdznieks 1 reize 35,00
3 Zvejas kuģi    
  Zvejas kuģa virsnieks (kapteinis, stūrmanis, mehāniķis) 1 reize 45,00
  Zvejas kuģa ierindnieks (matrozis, motorists, šķiperis; traļmeistars, zvejnieks) 1 reize 35,00
4 Ieksējo ūdeņu kuģi    
  Iekšējo ūdeņu kapteinis vai virsnieks 1 reize 45,00
  Iekšējo ūdeņu ierindnieks 1 reize 35,00
5 Radiooperatori    
  GMDSS - GOC/ROC radiooperatori 1 reize 80,00
  Tāljūras vai piekrastes radiooperatori 1 reize 35,00

* No samaksas par pakalpojuma saņemšanu ir atbrīvoti Latvijas augstākās un vidējās jūrniecības izglītības programmas klātienes nodaļas studiju absolventi vienu reizi pirmā gada laikā pēc programmas apgūšanas.

Rekvizīti

Maksājumu var veikt bankā, internetbankā vai Latvijas Pastā obligāti norādot maksājuma uzdevumā: 
Jūrnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, maksājuma mērķis.

Saņēmējs: VSIA “Latvijas Jūras administrācija”
Adrese: Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048
Reģistrācijas Nr.: 40003022705
Banka: Konta Nr: Bankas kods
Swedbank: LV43HABA0551002199785 HABALV22
Luminor bank: LV04RIKO0002013251814 RIKOLV2X
Citadele banka: LV28PARX0000004280002 PARXLV22
SEB banka LV34UNLA0055003779286 UNLALV2X