Pārlekt uz galveno saturu

Jūrnieku izglītības un mācību kursu programmu novērtēšanas cenrādis

Pakalpojumu cenrādis ir sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 24. oktobra noteikumiem Nr.634 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis". Cenrādis stājas spēkā 2017.gada 1.novembrī.

Nr. p.k. Pakalpojums * Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN **

Cena ar PVN (EUR)

1. Programmas satura novērtēšana        
1.1. Profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana 1 reize  300,00 0,00  300,00
1.2. Atkārtota profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana 1 reize  140,00 0,00  140,00
1.3. Mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir obligāta) satura novērtēšana 1 reize  150,00 0,00  150,00
1.4. Atkārtota mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir obligāta) satura novērtēšana 1 reize  80,00 0,00  80,00
1.5. Mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav obligāta) satura novērtēšana 1 reize  480,00 0,00  480,00
1.6. Atkārtota mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav obligāta) satura novērtēšana *** 1 reize  240,00 0,00  240,00
2. Programmas īstenošanas novērtēšana        
2.1. Novērtējums atbilstības sertifikāta izsniegšanai 1 reize 300,00 0,00 300,00
2.2. Īstenošanas novērtējums, ja programmas īstenošanas ilgums ir 30 un mazāk mācību stundu 1 reize 140,00 0,00 140,00
2.3. Īstenošanas novērtējums, ja programmas īstenošanas ilgums pārsniedz 30 mācību stundu 1 reize 280,00 0,00 280,00
3. Kvalitātes vadības sistēmas sākotnējais novērtējums 1 reize 350,00 0,00 350,00
4. Dokumentāru apliecinājumu un prasmju apliecību reģistrēšana datubāzē 1 gab. 2,00 0,00 2,00

*Saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 634 3.punktu pakalpojumu saņēmējs sedz uzturēšanās un transporta izdevumus, kas radušies Latvijas Jūras administrācijai, sniedzot pakalpojumu

** Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

*** Minēto pakalpojuma cenu piemēro, ja programmas iesniedzējs atkārtoti pēc 1.5. punktā minētā pakalpojuma saņemšanas nav novērsis programmas satura novērtējumā norādītos trūkumus.