Pārlekt uz galveno saturu

Cenrādis beramkravu termināļu pārbaudēm

Pakalpojuma ņēmējs papildus zemāk noteiktajiem tarifiem atlīdzina arī transporta izdevumus, kas rodas saistībā ar VSIA “Latvijas Jūras administrācija” publisko maksas pakalpojumu sniegšanu.

Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN (EUR) Cena ar PVN (EUR)
1. Kuģa beramkravu termināļu pārbaude, pagaidu atļaujas izsniegšana beramkravu termināļa darbībai 1 reize 350,00 0 350,00