Pārlekt uz galveno saturu

Cenrādis drošības vadības sistēmas verifikācijai

Pakalpojuma ņēmējs papildus zemāk noteiktajiem tarifiem atlīdzina arī uzturēšanās un transporta izdevumus, kas rodas saistībā ar VSIA “Latvijas Jūras administrācija” publisko maksas pakalpojumu sniegšanu. Šos izdevumus VSIA “Latvijas Jūras administrācija” aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un izsniedz pakalpojuma ņēmējam atbilstošu rēķinu.

Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis ir piemērojams saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5. pantā noteikto likmi.

Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (EUR)
1. Kuģošanas sabiedrību, kuras pārvalda kabotāžas kuģus, ISM sertifikācija.
1.1. Pagaidu audits reize 500.00
1.2. Sākotnējais audits piemērojot attiecīgos koeficientus atkarībā no pārvaldāmo kuģu skaita*    
1.2.1. Kompānijai, kura pārvalda viena tipa kuģus reize 660.00
1.2.2. Papildus par katru nākamā kuģa tipu reize 250.00
1.3. Periodiskais audits reize 50% no Pagaidu un Sākotnējā audita summas
1.4. Atjaunojošais audits reize 80% no Pagaidu un Sākotnējā audita summas
1.5. Papildus audits reize Piemēro Sākotnējā audita tarifu
2. Kuģošanas sabiedrību, kuras pārvalda starptautiskās kuģošanas kuģus, ISM sertifikācija.
2.1. Pagaidu audits reize 1000.00
2.2. Sākotnējais audits piemērojot attiecīgos koeficientus atkarībā no pārvaldāmo kuģu skaita*    
2.2.1. Kompānijai, kura pārvalda viena tipa kuģus reize 1250.00
2.2.2. Papildus par katru nākamā kuģa tipu reize 250.00
2.3. Periodiskais audits reize 50% no Pagaidu un Sākotnējā audita summas
2.4. Atjaunojošais audits reize 80% no Pagaidu un Sākotnējā audita summas
2.5. Papildus audits reize Piemēro Sākotnējā audita tarifu
3. Kabotāžas kuģu ISM sertifikācija.
3.1. Pagaidu audits reize 380.00
3.2. Sākotnējais audits piemērojot attiecīgos koeficientus atkarībā no kuģu tipa**    
3.2.1. Kuģiem ar tilpību līdz 5000 BT reize 500.00
3.2.2. Papildus par katriem nākamajiem 5000 BT reize 40.00
3.3. Starpaudits reize 60% no Pagaidu un Sākotnējā audita summas
3.4. Atjaunojošais audits reize 80% no Pagaidu un Sākotnējā audita summas
3.5. Papildus audits reize Piemēro Sākotnējā audita tarifu
4. Starptautiskās kuģošanas kuģu ISM sertifikācija.
4.1. Pagaidu audits reize 800.00
4.2. Sākotnējais audits piemērojot attiecīgos koeficientus atkarībā no kuģu tipa**    
4.2.1. Kuģiem ar tilpību līdz 5000 BT reize 1000.00
4.2.2. Papildus par katriem nākamajiem 5000 BT reize 40.00
4.3. Starpaudits reize 60% no Pagaidu un Sākotnējā audita summas
4.4. Atjaunojošais audits reize 80% no Pagaidu un Sākotnējā audita summas
4.5. Papildus audits reize Piemēro Sākotnējā audita tarifu
4.6. Pēc trešās puses pieprasījuma reize 2000.00
4.7. Pēc kuģa ilgas dīkstāves (3 līdz 12 mēneši) reize Piemēro Sākotnējā audita tarifu
4.8.  neatbilstību novēršanas papildus verifikācija reize Piemēro Sākotnējā audita tarifu
4.9. Izņēmuma, saskaņā ar starptautiskajām koncencijām, izsniegšana reize 250.00

 Piezīmes:

* Līdz 3 kuģiem – 1, no 4 līdz 6 kuģiem – 1,2, no 7 līdz 10 kuģiem – 1,4, no 11 līdz 25 kuģiem – 1,7, vairāk par 25 kuģiem – 2,0.

** Ātrgaitas kravas kuģis, beramkravu kuģis, naftas tankkuģis, ķīmiskais tankkuģis, gāzes tankkuģis – 1,5; pasažieru kuģis, ātrgaitas pasažieru kuģis – 2,0; cits kravas kuģis – 1,0.