Pārlekt uz galveno saturu

Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas cenrādis

Pakalpojuma ņēmējs papildus zemāk noteiktajiem tarifiem atlīdzina arī uzturēšanās un transporta izdevumus, kas rodas saistībā ar VSIA “Latvijas Jūras administrācija” publisko maksas pakalpojumu sniegšanu. Šos izdevumus VSIA “Latvijas Jūras administrācija” aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un izsniedz pakalpojuma ņēmējam atbilstošu rēķinu.

 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN (EUR) Cena ar PVN (EUR)
1. Aizsardzības sistēmas novērtēšana
1.1. ostas iekārtai 1 reize 490,00 0,00 490,00
1.2. ostai        
1.2.1. Rīga 1 reize 5000,00 0,00 5000,00
1.2.2. Liepāja 1 reize 3000,00 0,00 3000,00
1.2.3. Ventspils 1 reize 3000,00 0,00 3000,00
1.2.4. Mērsrags 1 reize 1000,00 0,00 1000,00
1.2.5. Salacgrīva 1 reize 1000,00 0,00 1000,00
1.2.6. Skulte 1 reize 1000,00 0,00 1000,00
1.2.7. Roja 1 reize 1000,00 0,00 1000,00
2. Aizsardzības plāna sākotnējā izvērtēšana un apstiprināšana
2.1. ostas iekārtai 1 reize 490,00 0,00 490,00
2.2. vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns (cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns) 1 reize 350,00 0,00 350,00
2.3. ostai (cenu reizina ar ostas teritorijā esošo ostas iekārtu skaitu, uz kurām attiecas Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasības) 1 reize 350,00 0,00 350,00
3. Aizsardzības plāna grozījumu sākotnējā izvērtēšana un apstiprināšana
3.1. ostas iekārtai 1 reize 280,00 0,00 280,00
3.2. vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns 1 stunda 70,00 0,00 70,00
3.3. ostai 1 stunda 70,00 0,00 70,00
4. Aizsardzības pārbaude
4.1. ostas iekārtas sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude 1 reize 490,00 0,00 490,00
4.2. sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns (cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns) 1 reize 350,00 0,00 350,00
4.3. ostas sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude        
.4.3.1. Rīga 1 reize 1800,00 0,00 1800,00
4.3.2. Liepāja 1 reize 1400,00 0,00 1400,00
4.3.3. Ventspils 1 reize 1400,00 0,00 1400,00
4.3.4. Mērsrags 1 reize 750,00 0,00 750,00
4.3.5. Salacgrīva 1 reize 750,00 0,00 750,00
4.3.6. Skulte 1 reize 750,00 0,00 750,00
4.3.7. Roja 1 reize 750,00 0,00 750,00
5. Ar ostu un ostas iekārtu saistīto dokumentu dublikātu izsniegšana vai dokumenta datu nomaiņa bez aizsardzības pārbaudes 1 reize 70,00 0,00 70,00
6. Atzītās aizsardzības organizācijas atbilstības izvērtēšana un atbilstības sertifikāta izsniegšana 1 reize 490,00 0,00 490,00
7. Ostas vai ostas iekārtas aizsardzības personāla apmācību programmu apstiprināšana 1 reize 210,00 0,00 210,00
8. Atzītās aizsardzības organizācijas audits 1 reize 400,00 0,00 400,00