Pārlekt uz galveno saturu

Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas cenrādis

Pakalpojuma ņēmējs papildus zemāk noteiktajiem tarifiem atlīdzina arī uzturēšanās un transporta izdevumus, kas rodas saistībā ar VSIA “Latvijas Jūras administrācija” publisko maksas pakalpojumu sniegšanu. Šos izdevumus VSIA “Latvijas Jūras administrācija” aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un izsniedz pakalpojuma ņēmējam atbilstošu rēķinu.

 

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN (EUR) Cena ar PVN (EUR)
1. Aizsardzības sistēmas novērtēšana
1.1. ostas iekārtai 1 reize 300,00 0,00 300,00
1.2. ostai        
1.2.1. Rīga 1 reize 5000,00 0,00 5000,00
1.2.2. Liepāja 1 reize 3000,00 0,00 3000,00
1.2.3. Ventspils 1 reize 3000,00 0,00 3000,00
1.2.4. Mērsrags 1 reize 1000,00 0,00 1000,00
1.2.5. Salacgrīva 1 reize 1000,00 0,00 1000,00
1.2.6. Skulte 1 reize 1000,00 0,00 1000,00
1.2.7. Roja 1 reize 1000,00 0,00 1000,00
2. Aizsardzības plāna sākotnējā izvērtēšana un apstiprināšana
2.1. ostas iekārtai 1 reize 300,00 0,00 300,00
2.2. vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns (cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns) 1 reize 200,00 0,00 200,00
2.3. ostai (cenu reizina ar ostas teritorijā esošo ostas iekārtu skaitu, uz kurām attiecas Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasības) 1 reize 200,00 0,00 200,00
3. Aizsardzības plāna grozījumu sākotnējā izvērtēšana un apstiprināšana
3.1. ostas iekārtai 1 reize 150,00 0,00 150,00
3.2. vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns 1 stunda 40,00 0,00 40,00
3.3. ostai 1 stunda 40,00 0,00 40,00
4. Aizsardzības pārbaude
4.1. ostas iekārtas sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude 1 reize 300,00 0,00 300,00
4.2. sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns (cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns) 1 reize 200,00 0,00 200,00
4.3. ostas sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude        
.4.3.1. Rīga 1 reize 1500,00 0,00 1500,00
4.3.2. Liepāja 1 reize 1200,00 0,00 1200,00
4.3.3. Ventspils 1 reize 1200,00 0,00 1200,00
4.3.4. Mērsrags 1 reize 500,00 0,00 500,00
4.3.5. Salacgrīva 1 reize 500,00 0,00 500,00
4.3.6. Skulte 1 reize 500,00 0,00 500,00
4.3.7. Roja 1 reize 500,00 0,00 500,00
5. Ar ostu un ostas iekārtu saistīto dokumentu dublikātu izsniegšana vai dokumenta datu nomaiņa bez aizsardzības pārbaudes 1 reize 40,00 0,00 40,00
6. Atzītās aizsardzības organizācijas atbilstības izvērtēšana un atbilstības sertifikāta izsniegšana 1 reize 350,00 0,00 350,00
7. Ostas aizsardzības personāla apmācību programmu saskaņošana 1 reize 100,00 0,00 100,00
8. Atzītās aizsardzības organizācijas audits 1 reize 400,00 0,00 400,00