Pārlekt uz galveno saturu

Cenrādis MLC verifikācijai

Pakalpojuma ņēmējs papildus zemāk noteiktajiem tarifiem atlīdzina arī uzturēšanās un transporta izdevumus, kas rodas saistībā ar VSIA “Latvijas Jūras administrācija” publisko maksas pakalpojumu sniegšanu. Šos izdevumus VSIA “Latvijas Jūras administrācija” aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un izsniedz pakalpojuma ņēmējam atbilstošu rēķinu.

Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis ir piemērojams saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5. pantā noteikto likmi.

Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (EUR)
1. Kuģu MLC sertifikācija.
1.1. Pagaidu inspekcija reize 1000.00
1.2. Sākotnējais inspekcijapiemērojot attiecīgos koeficientus atkarībā no kuģu tipa *    
1.2.1. Kuģiem ar tilpību līdz 5000 BT reize 1150.00
1.2.2. Papildus par katriem nākamajiem 5000 BT reize 60.00
1.3. Starpinspekcija reize Piemēro sākotnējās inspekcijas tarifu
1.4. Atjaunojošais inspekcija reize Piemēro sākotnējās inspekcijas tarifu
1.5. Papildus inspekcija reize Piemēro sākotnējās inspekcijas tarifu
1.6. DMLC 2. daļas pārbaude un apstiprināšana reize 420.00

 Piezīmes:

* Ātrgaitas kravas kuģis, beramkravu kuģis, naftas tankkuģis, ķīmiskais tankkuģis, gāzes tankkuģis – 1,5; pasažieru kuģis, ātrgaitas pasažieru kuģis – 2,0; cits kravas kuģis – 1,0.