Pārlekt uz galveno saturu

Cenrādis MLC verifikācijai

Pakalpojuma ņēmējs papildus zemāk noteiktajiem tarifiem atlīdzina arī uzturēšanās un transporta izdevumus, kas rodas saistībā ar VSIA “Latvijas Jūras administrācija” publisko maksas pakalpojumu sniegšanu. Šos izdevumus VSIA “Latvijas Jūras administrācija” aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un izsniedz pakalpojuma ņēmējam atbilstošu rēķinu.

Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis ir piemērojams saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5. pantā noteikto likmi.

Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (EUR)
1. Kuģu MLC sertifikācija.
1.1. Pagaidu inspekcija reize 800.00
1.2. Sākotnējais inspekcijapiemērojot attiecīgos koeficientus atkarībā no kuģu tipa *    
1.2.1. Kuģiem ar tilpību līdz 5000 BT reize 1000.00
1.2.2. Papildus par katriem nākamajiem 5000 BT reize 40.00
1.3. Starpinspekcija reize 60% no Pagaidu un Sākotnējā audita summas
1.4. Atjaunojošais inspekcija reize 80% no Pagaidu un Sākotnējā audita summas
1.5. Papildus inspekcija reize Piemēro Sākotnējā audita tarifu
1.6. DMLC 2. daļas pārbaude un apstiprināšana reize 300.00

 Piezīmes:

* Ātrgaitas kravas kuģis, beramkravu kuģis, naftas tankkuģis, ķīmiskais tankkuģis, gāzes tankkuģis – 1,5; pasažieru kuģis, ātrgaitas pasažieru kuģis – 2,0; cits kravas kuģis – 1,0.