Pārlekt uz galveno saturu

Navigācijas pakalpojumu maksas cenrādis

 

Pakalpojumu cenrādis noteikts Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumu Nr. 634 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis" pielikuma 38. punktā. Cenrādis spēkā no 2019. gada 12. jūlija.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN *          (EUR)
38. Navigācijas pakalpojumi (par vienu kuģa BT vienību par pirmajām 10 reizēm kalendāra gadā, kad attiecīgais kuģis ienāk ostā vai ostas reidā (katrai ostai atsevišķi))    
38.1. visiem kuģiem (izņemot šā cenrāža 38.2., 38.3., 38.4. apakšpunktā un noteikumu 19. punktā minētos kuģus (no pakalpojumu samaksas atbrīvotos)) 1 BT 0,075
38.2 pasažieru kuģiem (kuģis, kuram ir pasažieru drošības apliecība) un kuģiem, kuri vienlaikus ir pasažieru un ro-ro tipa kuģi 1 BT 0,053
38.3 ro-ro tipa kuģiem (kuģis, kuram šāds apzīmējums ir kuģa klasifikācijas apliecībā) un konteineru kuģiem (kuģis, kuram šāds apzīmējums ir kuģa klasifikācijas apliecībā) 1 BT 0,060
38.4 kabotāžas kuģiem (kuģis, kas veic pārvadājumus tikai starp Latvijas ostām vai iet balastā starp tām) 1 BT 0,038
     

No šīs pakalpojumu samaksas ir atbrīvoti:

  • kara kuģi, Valsts robežsardzes, krasta apsardzes, muitas, hidrogrāfijas, zinātnes un pētniecības kuģi, glābšanas kuģi, vides aizsardzības kuģi un mācību iestāžu kuģi;
  • hospitāļu kuģi;
  • labdarības misijas kuģi;
  • ostas flotes kuģi (kuģi, kuri pilda apkalpošanas funkcijas ostā (vienas ostas ietvaros), – velkoņi, liellaivas, peldošie celtņi, bunkurētāji, notekūdeņu, piesārņoto ūdeņu un atkritumu savācēji, ūdenslīdēju kuģi un citi kuģi, kuri pieder ostas pārvaldei vai ostā reģistrētiem uzņēmumiem vai kurus nomā ostas pārvalde vai ostā reģistrētie uzņēmumi);
  • kuģi, kuru bruto tilpība (BT) ir mazāka par 200;
  • jahtas (sportam, atpūtai vai tūrismam paredzēts kuģošanas līdzeklis ar ūdens izspaidu līdz 80 tonnām);
  • kuģi, kuri ir spiesti ienākt ostā, jo ir reāli draudi kuģa apkalpes, pasažieru, kravas vai kuģa drošībai, kā arī lai veiktu remontu (ar nosacījumu, ka kuģis neveic kravas operācijas);
  • kuģi, kuri ienāk ostā, lai uzņemtu degvielu vai citus apgādes materiālus, un neveic kravas operācijas;
  • zvejas kuģi (Kuģu reģistrā reģistrēti zvejas kuģi, kas nodarbojas ar zvejniecību vai veic zivju apstrādi).

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli piemēro / nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.