Pārlekt uz galveno saturu

Sludinājumi

IZSOLE
 
VSIA “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk – Jūras administrācija) pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli lietotus transportlīdzekļus – 2013. gada Hyundai I40, 1.7D, universālis, izsoles sākumcena – 3600.00 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro, 00 centi), un 2007. gada Volkswagen Multivan, 2.5TDI, izsoles sākumcena – 3400.00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro, 00 centi).
Izsoles sākumcenas paaugstināšanas solis ir ne mazāks par 20.00 EUR (divdesmit euro un 00 centiem).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jūras administrācijas mājaslapā internetā https://www.lja.lv. Papildu informāciju par izsoles priekšmetu var saņemt pa tālruni 67062104 vai rakstot uz e-pasta adresi: raimonds.cateatlja.lv.
Pieteikumi dalībai izsolē iesniedzami slēgtās aploksnēs valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija”, Trijādības ielā 5 (201.telpā), Rīgā līdz 2021. gada 8. oktobra plkst. 15.00.
Izsoles dalībnieki līdz 2021. gada 8. oktobra plkst.15.00 iemaksā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas, t.i., 360.00 EUR (trīs simti sešdesmit euro, 00 centi), ja dalībnieki vēlas iesniegt piedāvājumu par transportlīdzekli Hyundai I40 un/vai 340.00 EUR (trīs simti četrdesmit euro, 00 centi), ja dalībnieki vēlas iesniegt piedāvājumu par transportlīdzekli Volkswagen Multivan, pārskaitot to uz izsoles rīkotājas VSIA “Latvijas Jūras administrācija” kontu: AS “Swedbank”, konts:  LV43HABA0551002199785.”