Pārlekt uz galveno saturu

Kopējā statistika

   

2011. gads

2012. gads

2013.

gads

2014.

gads

2015.

gads

2016.

gads

2017. gads 2018. gads

1.

Latvijas un ārvalstu kuģu drošības inspekciju veikšana

   

1.1.

Ostas valsts kontroles inspekcijas

246

267

204

308

281

326

285 301

1.2.

Latvijas karoga kuģu un jūras zvejas laivu inspekcijas

604

556

595

503

446

509

474 487

1.3.

Atpūtas kuģu inspekcijas

44

42

68

109

83

84

66 77

1.4.

Kuģu remonta un drošības aprīkojuma apkopes uzņēmumu pārbaudes

47

49

47

46

41

39

55 48

1.5.

ISM auditi

8

9

13

20

19

14

12 17

2.

Latvijas un ārvalstu kuģu aizsardzības uzraudzības inspekciju veikšana

   

2.1.

Latvijas karoga kuģu pārbaudes

17

7

17

11

16

15

13 18

2.2.

Ārvalstu kuģu pārbaudes

83

103

36

86

78

89

88 88

3.

Latvijas ostu un ostu iekārtu aizsardzības uzraudzības inspekciju veikšana

   

3.1.

Ostu pārbaudes

1

 

4

8

8

11

9 8

3.2.

Ostu aizsardzības novērtēšana

     

2

2

0

2 2

3.3.

Ostu iekārtu apskates

95

112

92

68

68

78

86 87

3.4.

Ostu iekārtu aizsardzības novērtējumi

   

36

5

13

6

0 4

4.

Atzīto aizsardzības organizāciju uzraudzība

   

4.1.

Atzīto aizsardzības organizāciju auditi

     

1

3

1

2 1

5.

Beramkravu kuģu kraušanas uzraudzība

   

5.1.

Terminālu pārbaudes

41

40

40

46

45

48

43 48

6

Bīstamo un piesārņojošo kravu kuģu kraušanas uzraudzība (kuģis+termināls)

   

6.1.

Kuģu/terminālu pārbaudes

30

25

48

47

31

27

24 26

7.

Veikta jūrnieku sertifikācija un jūrnieku grāmatiņu izsniegšana

   

7.1.

Izsniegtas jūrnieku grāmatiņas

1447

1661

1937

2026

1932

1913

2402 2427

7.2.

Kursu apliecību reģistrācija

11949

 

24805

20447

16253

19555

11928 12941

7.3.

Jūrnieku atestācija

4266

3151

3425

3432

3507

4564

2639 3344

7.4.

Jūrnieku sertifikācija

4988

4095

6090

7120

6973

9107

5635 7010

8.

Kruingkompāniju uzraudzība

   

8.1.

Kruingkompāniju pārbaudes (auditi)

54

55

56

56

53

53

53 54

9.

Jūrniecības izglītības uzraudzība

   

9.1.

Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu novērtējumi

105

103

141

134

137

132

125 120

10.

Kuģu ceļu hidrogrāfisko mērījumu veikšana

   

10.1.

Mērījumu apjoms ar daudzstaru eholotu (km2)

305

308

460

523

474

785

648 853