Перейти к основному содержанию

Kuģu konstrukciju defektoskopija, izmantojot ultraskaņu un citas metodes

 

Uzņēmuma nosaukums, adrese

Veicamo darbu uzskaitījums

Kontakti

1.

SIA MTSL 

Bauskas iela 22

Rīga,

LV-1004

Kuģu metāla korpusu, konstrukciju un metināto savienojumu defektoskopija un korpusa apšuves un citu tā elementu biezuma mērījumi ar ultraskaņas metodi.

+37123202003

+37123202021

www.mtsl.lv

officeatmtsl.lv

2.

SIA “Harbour Riga”

Zivju iela 1, Rīga, LV-1015

Kuģu korpusu apšuves, konstrukciju defektācija, izmantojot ultraskaņas, radiografisko, kapilāro un magnētiskā pulvera metodes.

67346302

29241193

26334246

utmathbr.lv

www.hbr.lv

3.

V&V VentMet laboratorija

Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-3601

1. Metāla konstrukciju testēšana un pārbaudes, izmantojot nesagraujošās testēšanas metodes (Ultraskaņas metode, magnētisko daļiņu metode, vizuālā pārbaude) kuģubūves inženiera uzraudzībā vai ar atsevišķu KDI saskaņojumu; 
2. Mērīšanas līdzekļu(manometru, multimetru, ampērmetru, termometru, degvielas tvertņu) kalibrēšana; 
3. Mērīšanas līdzekļu (manometru, mērstieņu un mērlentes ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs, šķidruma (izņemot ūdeni) mērsistēmas verificēšana; 
4. Sprādzienbīstamo koncentrāciju signalizatoru un analizatoru testēšana un kalibrēšana; 
5. Kuģu elektroinstalāciju mērījumi un pārbaudes.

63624528   

28667783 

ventmetatventmet.lv