Перейти к основному содержанию

Kopējā statistika

   

2013.

gads

2014.

gads

2015.

gads

2016.

gads

2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads

1.

Latvijas un ārvalstu kuģu drošības inspekciju veikšana

       

1.1.

Ostas valsts kontroles inspekcijas

204

308

281

326

285 301 308 177

1.2.

Latvijas karoga kuģu un jūras zvejas laivu inspekcijas

595

503

446

509

474 487 476 490

1.3.

Atpūtas kuģu inspekcijas

68

109

83

84

66 77 58 68

1.4.

Kuģu remonta un drošības aprīkojuma apkopes uzņēmumu pārbaudes

47

46

41

39

55 48 58 58

1.5.

ISM auditi

13

20

19

14

12 17 13 10

2.

Latvijas un ārvalstu kuģu aizsardzības uzraudzības inspekciju veikšana

       

2.1.

Latvijas karoga kuģu pārbaudes

17

11

16

15

13 18 17 8

2.2.

Ārvalstu kuģu pārbaudes

36

86

78

89

88 88 88 88

3.

Latvijas ostu un ostu iekārtu aizsardzības uzraudzības inspekciju veikšana

       

3.1.

Ostu pārbaudes

4

8

8

11

9 8 9 9

3.2.

Ostu aizsardzības novērtēšana

 

2

2

0

2 2 2 2

3.3.

Ostu iekārtu apskates

92

68

68

78

86 87 92 87

3.4.

Ostu iekārtu aizsardzības novērtējumi

36

5

13

6

0 4 4 5

4.

Atzīto aizsardzības organizāciju uzraudzība

       

4.1.

Atzīto aizsardzības organizāciju auditi

 

1

3

1

2 1 1 1

5.

Beramkravu kuģu kraušanas uzraudzība

       

5.1.

Terminālu pārbaudes

40

46

45

48

43 48 40 76

6

Bīstamo un piesārņojošo kravu kuģu kraušanas uzraudzība (kuģis+termināls)

       

6.1.

Kuģu/terminālu pārbaudes

48

47

31

27

24 26 17 8

7.

Veikta jūrnieku sertifikācija un jūrnieku grāmatiņu izsniegšana

       

7.1.

Izsniegtas jūrnieku grāmatiņas

1937

2026

1932

1913

2402 2427 1619 1200

7.2.

Kursu apliecību reģistrācija

24805

20447

16253

19555

11928 12941 13017 10336

7.3.

Jūrnieku atestācija

3425

3432

3507

4564

2639 3344 3173 2975

7.4.

Jūrnieku sertifikācija

6090

7120

6973

9107

5635 7010 7013 6500

8.

Kruingkompāniju uzraudzība

       

8.1.

Kruingkompāniju pārbaudes (auditi)

56

56

53

53

53 54 59 59

9.

Jūrniecības izglītības uzraudzība

       

9.1.

Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu novērtējumi

141

134

137

132

125 120 119 101

10.

Kuģu ceļu hidrogrāfisko mērījumu veikšana

       

10.1.

Mērījumu apjoms ar daudzstaru eholotu (km2)

460

523

474

785

648 853 467 518