Перейти к основному содержанию

Pasažieru un izbraukumu kuģu īpašnieki gatavojas sezonai

пт, 04/23/2021 - 13:19
Kuģītis Balta Kaza

Neraugoties uz valstī noteiktajiem ierobežojumiem un mainīgajiem laika apstākļiem, vairāki izbraukumu kuģu īpašnieki aktīvi gatavo savus kuģus jaunajai sezonai, un Latvijas Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspektori veic šo kuģu un kanāla laivu pārbaudes.
Kuģu pārbaudes tiek veiktas, ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus, kas noteikti, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. Inspektori kontrolē kuģu korpusu un dzinēju stāvokli, stūres iekārtu darbību, kā arī aprīkojumu, tai skaitā sakaru un navigācijas līdzekļus, ugunsdzēsības un glābšanas līdzekļus. Ja kuģiem pārbaužu laikā tiek konstatēti trūkumi, pārbaudes tiks veiktas atkārtoti, pēc trūkumu novēršanas.
Martā Latvijas Jūras administrācija (JA) nosūtīja vēstuli Latvijas Pašvaldību savienībai (LPS), kurā lūdz LPS iesaisti, lai nodrošinātu, ka pašvaldībās pasažieru pārvadājumi pa ūdeņiem  komerciālos nolūkos notiek tikai ar tādiem kuģošanas līdzekļiem, kuri ir reģistrēti Latvijas Kuģu reģistrā.  Reģistrācija Kuģu reģistrā paredz, ka tiek veikta kuģa pārbaude, lai pārliecinātos par tā atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām – kuģa un tā aprīkojuma drošību, apkalpes kvalifikāciju un prasmi rīkoties avārijas situācijās.
Līdz šim lielākā daļa peldlīdzekļu, ar kuriem tika veikti komerciālie pārvadājumi ārpus Rīgas, nebija piereģistrēti Kuģu reģistrā, taču šopavasar situācija sāk uzlaboties. Tā 22. aprīlī tika veikta apskate kuģīšiem Balta Kaza un Vīgante, ar kuriem plānoti pārvadājumi pa Daugavu Jaunjelgavas apkārtnē. Inspektori, tiekoties ar kuģu īpašniekiem, norādīja, kādi uzlabojami jāveic, lai kuģīšus varētu piereģistrēt Kuģu reģistrā.