Skip to main content

Aktualitātes

2024-02-13

Latvijas Jūras administrācijas (JA) Kartogrāfijas daļas speciālisti ir sagatavojuši un izdevuši jaunu navigācijas karti “Baltijas jūra – Rīgas līcis. Engures osta”. Tas ir šīs kartes pirmizdevums.

2024-01-30

Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrā uz 2024. gada 1. janvāri ir reģistrēti 10 594 aktīvie jūrnieki (jūrnieki, kuriem ir derīgi profesionālās kvalifikācijas apliecinoši dokumenti).

2024-01-24


Jau divpadsmito gadu Latvijas Jūras administrācija, sadarbībā ar Latvijas Jūrniecības savienību, aicināja jūrniecības nozarē strādājošos, kā arī citus interesentus, iesaistīties pagājušā gada svarīgāko nozares notikumu apkopošanā, lai izveidotu tradicionālo nozares notikumu TOP 10. 

2024-01-16

Latvijas Jūras administrācijas (JA) Hidrogrāfijas dienesta speciālisti 2023. gadā veikuši mērījumus 368 kvadrātkilometru platībā. Ar hidrogrāfijas kuģi “Kristiāns Dāls” mērījumi veikti 283,5 kvadrātkilometru platībā, galvenokārt Baltijas jūrā.

2024-01-11

2023.gadā Latvijas Kuģu reģistrā (KR) no jauna reģistrēti 14 kuģi, 8 no tiem SOLAS konvencijas kuģi (starptautiskā kuģošanā iesaistītie kuģi ar bruto tonnāžu virs 500). No reģistra izslēgti 13 kuģi, 4 no tiem SOLAS konvencijas kuģi.