Skip to main content

Aktualitātes

2020-01-17

Pagājušā gadā SOLAS kuģu (SOLAS konvencijai atbilstošo kuģu ar bruto tonnāžu virs 500) skaits Latvijas Kuģu reģistrā pieaudzis no 19 līdz 25. Gada laikā no Kuģu reģistra izslēgti divi SOLAS kuģi, no jauna reģistrēti astoņi. SOLAS kuģu kopējā tonnāža sasniegusi 140301. 

2020-01-10

Pagājušā gadā Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas inspektori ārvalstu kuģiem ostas valsts kontroles inspekcijas veikuši 309 reizes. Gada laikā ir aizturēti trīs ārvalstu kuģi. 

2019-12-23

Jau tradicionāli pirmssvētku laikā Latvijas Jūras administrācijas (JA) darbinieki iesaistās dāvanu sagatavošanā bērniem no Latvijas audžuģimeņu biedrības (LAB).

2019-12-18

Latvijas Jūras administrācija jau astoto gadu aicina jūrniecības nozarē strādājošos, vai kā citādi ar jūrniecību saistītos interesentus, iesaistīties aizejošā gada jūrniecības nozares aktuālāko notikumu noteikšanā, lai izveidotu 2019. gada nozares notikumu TOP 10. 

2019-12-16

Latvijas Jūras administrācijas (JA) Hidrogrāfijas dienesta (HD) speciālisti ar hidrogrāfijas kuģi Kristiāns Dāls un hidrogrāfijas kuteri Sonārs šajā sezonā veikuši mērījumus 467 kvadrātkilometru platībā.