Skip to main content

Welcome to Maritime Administration of Latvia!

We ensure that Latvian flag vessels meet the highest safety and technical standards, our country's ports and ships are operated safely, fairways are fully surveyed and equipped with modern navigational aids, Latvian seafarers' qualification and competence are one of the highest among EU member states.

Read more

2020-01-17

Pagājušā gadā SOLAS kuģu (SOLAS konvencijai atbilstošo kuģu ar bruto tonnāžu virs 500) skaits Latvijas Kuģu reģistrā pieaudzis no 19 līdz 25. Gada laikā no Kuģu reģistra izslēgti divi SOLAS kuģi, no jauna reģistrēti astoņi. SOLAS kuģu kopējā tonnāža sasniegusi 140301. 

2020-01-10

Pagājušā gadā Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas inspektori ārvalstu kuģiem ostas valsts kontroles inspekcijas veikuši 309 reizes. Gada laikā ir aizturēti trīs ārvalstu kuģi. 

2019-12-23

Jau tradicionāli pirmssvētku laikā Latvijas Jūras administrācijas (JA) darbinieki iesaistās dāvanu sagatavošanā bērniem no Latvijas audžuģimeņu biedrības (LAB).

2019-12-18

Latvijas Jūras administrācija jau astoto gadu aicina jūrniecības nozarē strādājošos, vai kā citādi ar jūrniecību saistītos interesentus, iesaistīties aizejošā gada jūrniecības nozares aktuālāko notikumu noteikšanā, lai izveidotu 2019. gada nozares notikumu TOP 10. 

2019-12-16

Latvijas Jūras administrācijas (JA) Hidrogrāfijas dienesta (HD) speciālisti ar hidrogrāfijas kuģi Kristiāns Dāls un hidrogrāfijas kuteri Sonārs šajā sezonā veikuši mērījumus 467 kvadrātkilometru platībā. 

2019-12-09

30. novembrī noslēdzās Parīzes saprašanās memoranda par ostas valsts kontroli (PMoU) koncentrētās kontroles inspekciju kampaņa.

2019-11-19

2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā 0.50% ierobežojums sēra saturam kuģu (ārpus ECA, kur ierobežojums ir 0.10%). Savukārt 2020. gada 1. martā. stāsies spēkā grozījumi MARPOL konvencijas VI pielikumā par augsta sēra satura degvielas pārvadāšanas aizliegumu.