Skip to main content

Welcome to Maritime Administration of Latvia!

We ensure that Latvian flag vessels meet the highest safety and technical standards, our country's ports and ships are operated safely, fairways are fully surveyed and equipped with modern navigational aids, Latvian seafarers' qualification and competence are one of the highest among EU member states.

 

 

SAFETY MEASURES FOR LIMITATION OF SPREAD  OF COVID-19.

Read more

2021-04-12

Šā gada pirmajā ceturksnī Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto SOLAS konvencijai atbilstošo kuģu ar bruto tonnāžu virs 500 (SOLAS kuģu) skaits pieaudzis no 29 (gada sākumā) līdz 35.

2021-04-08

Šā gada pirmajā ceturksnī Latvijas Jūras administrācijas (JA) Kuģošanas drošības inspekcijas inspektori ārvalstu kuģiem ostas valsts kontroles inspekcijas veikuši 78 reizes. Tas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā plānots – plānā bija paredzēts veikt 40 inspekcijas.

2021-03-30

Latvijas Jūras administrācijas (JA) Hidrogrāfijas dienesta (HD) speciālisti uzsākuši jauno mērījumu sezonu.

2021-03-18


Saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistra apkopotajiem datiem, 2020. gadā jūrniecības izglītības iestādes absolvējuši 315 studenti. Augstāko jūrniecības mācību iestāžu absolventu skaits ir samazinājies, savukārt jūrskolu beidzēju skaits nedaudz pieaudzis.

2021-03-15

Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta kartogrāfi sagatavojuši un izdevuši Skultes ostas karti mērogā 1:3000. Karte izdota gan papīra, gan elektroniskā formātā. Karti iespējams pasūtīt Latvijas Jūras administrācijas internetveikalā www.lja.lv/mapshop.

2021-03-04

Latvijas Jūras administrācija (JA) nosūtījusi vēstuli Latvijas Pašvaldību savienībai (LPS), kurā lūdz LPS iesaisti, lai nodrošinātu, ka pašvaldībās pasažieru pārvadājumi pa ūdeņiem  komerciālos nolūkos notiek tikai ar tādiem kuģošanas līdzekļiem, kuri ir reģistrēti Latvijas Kuģu reģistrā.

2021-03-03

Latvijas Kuģu reģistrā no jauna piereģistrēts 1998. gadā Nīderlandē būvēts sauskravas kuģis “Loraland” ar bruto tilpību 2820. Kuģa garums 84,98 metri, platums – 13,60 metri.

“Loraland” iepriekšējās reģistrācijas vieta ir Gibraltārs.